Dlaczego my

Strona w ciągłej rozbudowie...
Nowych argumentów za wyborem Akademii przybywa z każdym dniem:) 

Ocenianie kształtujące

Naszym pragnieniem i celem jest tworzenie w Akademii warunków sprzyjających efektywnemu uczeniu się. Inspiracji szukamy w systemach edukacji państw, w których uczniowie osiągaja wysokie wyniki, np. z fińskiego systemu edukacji oraz z wyników badań dotyczących efektywności uczenia się.

Duży wpływ na funkcjonowanie naszej szkoły mają wyniki badań Johna Hattiego, profesora Uniwersytetu Melbourne w Australii, który przez 15 lat analizował badania naukowe z zakresu edukacji, jakie pojawiały się w różnych krajach świata - ponad 800 metaanaliz i 50 tysięcy mniejszych badań. Efektem badań było wyłonienie czynników wpływających w największym stopniu na wyniki w nauce:

Czynniki wpływające na wyniki w nauce Wyniki (barometr wpływu)
Samoocena 1,44
Ocena kształtująca 0,90
Informacja zwrotna (feedback) 0,73
Relacje nauczycieluczeń 0,72
Nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów 0,61
Cele będące wyzwaniem 0,56
Wpływ rówieśników 0,53
Zaangażowanie rodziców 0,51
Uczenie się w małych grupach 0,49
Motywacja 0,48

Dlatego też, jednym z filarów w procesie nauczania w Akademii jest stosowanie oceniania kształtującego, nazywane też ocenianiem pomagającym się uczyć".

plan daltoński

W edukacji wczesnoszkolnej wprowadzamy elementy planu daltońskiego, w którym również podstawowym elementem jest planowanie pracy oraz skupienie się na celu zajęć. Uczniowie dzięki tej metodzie samodzielnie decydują o kolejności wykonywania zadań, a czynione postępy cały czas zaznaczają na tablicy-plenerze. Wizualizacja pozwala nauczycielowi na indywidualne podejście do każdego ucznia oraz monitorowanie dotychczasowych postępów. 

      

Plan daltoński kształtuje w dzieciach samodzielność, odpowiedzialność i współpracę.

eduScrum

więcej informacji wkrótce...


myślenie krytyczne

więcej informacji wkrótce...


Pozytywna Dyscyplina i Porozumienie Bez Przemocy

Jednym z naszych priorytetów jest funkcja wychowawcza. Zależy nam na dobrych relacjach. Staramy się również rozwijać w naszych uczniach umiejętność rozwiązywania problemów/konfliktów jeśli się takie pojawią. W tych założeniach pomaga nam wiedza zaczerpnięta z zasad Porozumienia Bez Przemocy oraz Pozytywnej Dyscypliny. 

Istotą Porozumienia bez Przemocy jest nastawienie na obserwację, nazywanie uczuć, uzewnętrznianie potrzeb i poszukiwanie najlepszej z możliwych strategii, która zaspokoi potrzebę – naszą lub drugiego człowieka. Pozytywna Dyscyplina natomiast pomaga dzieciom czuć przynależność, jest jednocześnie pełna szacunku, ale też wymagająca. Bierze pod uwagę to, co dziecko myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje decyzje o sobie samym i o otaczającym go świecie. Uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia pożytecznym w domu, przedszkolu, szkole i większej społeczności. Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bardzo są zdolne i kompetentne. Zachęca je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii.

Podążając za założeniami PD w klasach odbywają się tak zwane spotkania klasowe, podczas których na początku uczniowie doceniają wylosowaną osobę, a następnie wspólnie próbują rozwiązać problemy, które się pojawiły. Wszystkie problemy uczniowie mogą zapisywać do zeszytu problemów tak, aby wspólnie szukać rozwiązań. Dzięki temu uczniowie mają poczucie sprawstwa i przekonanie o tym, że sami są w stanie rozwiązać problem/konflikt. Nauczyciel jest jedynie mediatorem i nie podejmuje decyzji za dzieci.


współpraca z rodzicami

Zależy nam na efektywnej współpracy z rodzicami, dlatego umożliwiamy stały kontakt z nauczycielami:

Kierując się założeniem, że nic o dzieciach bez dzieci, wprowadzamy w naszej szkole spotkania trójstronne uczeń-nauczyciel-rodzic. Dzięki nim możemy poznać potrzeby i oczekiwania stron oraz wspólnie planować dalsze działania.

 

Multimedialne nauczanie

 

Korzystanie z multimediów w nauczaniu, nie tylko zwiększa atrakcyjność zajęć, ale przede wszystkim sprawia, że pewne treści są przyswajane dużo szybciej. W Akademii korzystamy z G Suite - zestawu narzędzi do pracy w chmurze oraz Office 365 dla edukacji

Nasi uczniowie już od pierwszej klasy otrzymują dostęp do szeregu narzędzi powiązanych z kontem Google:

Dzięki tym aplikacjom uczniowie mogą pracować w chmurze w róznych zespołach. Nauczyciele, którzy również posiadają konta Google, mogą oceniać pracę uczniów na bieżąco poprzez informacje zwrotne zostawiane w postaci komentarzy.

Komputery, laptopy oraz urządzenia przenośne wykorzystywane są na wszystkich przedmiotach. Korzystamy z wielu serwisów do nauki. Najczęściej wykorzystywanymi portalami są:

 

 

 

 

Język angielski

Umiejętność posługiwania się jezykiem angielskim jest niewątpliwie jedną z najbardziej pożądanych umiejętności w jakie szkoła może wyposażyć swoich uczniów. W Akademii staramy się aby nauczanie tego języka obcego było na możliwie najwyższym poziomie.
W tym celu wprowadziliśmy szereg ilościowych i jakościowych ulepszeń:

Informatyka i programowanie

Informatyka to obok języka angielskiego drugi z filarów edukacji w Akademii. Ilość zajęć informatyki jest znacznie zwiększona. Zamiast jednej godziny tygodniowo nasi uczniowie maja 3 godziny oraz dodatkowe dwie godziny w postaci zajęć dodatkowych.

Takie zwiększenie liczby godzin pozwala nie tylko bardzo dobrze utrwalić treści podstawy programowej ale również znacznie wykroczyć poza jej ramy

Od początku istnienia Akademii głównym składnikiem lekcji informatyki było programowanie, którego nauczamy już od klasy "0".

 

Podstawowymi narzędziem do programowanie jest środowisko Baltie 3. Pozwala ono rozpoczynać przygodę z programowaniem już w wieku 4-5 lat i kontynuować ją aż do końca szkoły podstawowej oraz w późniejszych latach nauki. Programowanie z czarodziejem Baltie jest przystępne dla uczniów ze względu na graficzną formę ale jednocześnie bardzo zbliżone do tekstowych języków programowania

Programowanie z Baltie wiąże się z udziałem naszych uczniów w dwóch międzynarodowych konkursach programistycznych. Od poczatku istnienia Akademii nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w dwóch międzynarodowych konkursach dla młodych programistów: Baltie oraz Creative Baltie. Są to konkursy, w ktorych liczba uczestników przekracza często 10 000 i są to uczniowie szczególnie uzdolnieni w dziedzinie programowania. Tym bardziej znaczące są wyniki naszych uczniów.

Oto garść wyników w wyżej wymienionych konkursach:

Creative Baltie 2017 - finał w czeskim Brnie

Klasy 1-3
Klasy 4-6
Klasy 7 i 2-3 gimnazjum

Creative Baltie 2016 - final w czeskim Brnie

Klasy 1-3
Klasy 4-6

W ósemce najlepszych zawodników w kategorii klas 1-3 znalazło się czworo uczniów naszej szkoły.

Creative Baltie 2015 - finał w czeski Brnie

Klasy 1-3
Klasy 4-6

Baltie 2017 - finał w kilku placówkach w 3 krajach (m.in. w Akademii)

Klasy 1-3
Klasy 4-6

Po ukośniku podana jest całkowita liczba uczestników konkursu w danej kategorii.

Baltie 2016 - finał w Ząbkach pod Warszawą

W konkursie wzięło udział 6812 uczniów z 3 krajów.

Baltie 2015 - finał w Warszawie

Klasy 1-3
Klasy 4-6

W konkursie wzięło udział 9223 uczniów z 4 krajów.

Baltie 2014 - finał w Rzeszowie

Klasy 1-3

W konkursie wzięło udział 11653 uczniów z 4 krajów.

Baltie 2013 - finał w Krakowie

W konkursie wzięło udział 3547 uczniów z 4 krajów.

Już od 5-6 klasy zaczynamy naukę programowania w języku C++. Bazujemy na programach nauczania i zadaniach dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych. Poznajemy również JavaScript z Khan Academy oraz C# z Baltie 4.

Od niedawna, do zajęć z informatyki wkroczyły roboty. Na zajęciach robotyki również trenujemy programowanie. Początki to praca z graficznym językiem programowania opartym na Scratchu a dla bardziej zaawansowanych język C++ dla Arduino.

Już od 4 klasy tworzymy strony internetowe w HTML i CSS. Strony te są tworzone w całości w edytorach podobnych do zwykłago notatnika. Oto kilka przykładów stron stworzonych przez naszych uczniów:

Ale nie tylko programowaniem informatyka w Akademii stoi. Na zajeciach korzystamy z wielu płatnych i darmowych narzędzi do:

Staramy się korzystać z najnowszych rozwiązań i trendów. Na przykład tradycyjne prezentacje zastępujemy rozwiązaniami typu Prezi czy PowToon.

Zajęcia sportowe

Trzecim filarem Akademii są właśnie zajęcia sportowe. Liczba godzin wychowania fizycznego wynosi 4 godziny tygodniowo już od klasy 1 (ramowy paln nauczania przewiduje tu 3 godziny tygodniowo). Wszystkie klasy mają wf z nauczycielem specjalistą.

Staramy się maksymalnie urozmaicać zajęcia wf-u. Odbywają się one:

Oprócz zajęć wychowania fizycznego, prowadzimy dodatkowe zajęcia sportowe w postaci kół zainteresowań. Są to:

Oprócz lekcji wf i kół sportowych ważnym czynnikiem w wychowaniu fizycznym naszych podopiecznych są aktywne przerwy. Każda przerwa to okazja do gry w tenisa stołowego, treningu akrobatyki na matach rozłożonych na korytarzu, a długie przerwy to możliwość wejścia na salę gimnastyczną lub na szkolne boisko.

Aktywne przerwy

Na korytarzu maty do akrobatyki i tenis stołowy oraz wyjścia na boisko na długich przerwach to tylko nieliczne przykłady aktywnego spędznia wolnego czasu.

Zajęcia rozwijające zainteresowania

W naszej placówce stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów, dlatego też staramy się wychodzić na przeciw ich zainteresowaniom i pasjom.
Oferujemy zatem szereg zajęć dodatkowych:

Drugi język obcy już od klasy 1

Oprócz zwiększonej ilości godzin z języka angielskiego, nasza placówka oferuje naukę drugiego języka, którym jest język niemiecki. Są to zajęcia obowiązkowe wpisane w plan lekcji w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Projekty międzynarodowe z wolontariuszami z całego świata

Więcej informacji wkrótce

Inspirujące wycieczki

Już najmłodsze klasy wyjeżdżają na kilkudniowe wycieczki i Zielone Szkoły. Staramy się w ten sposób rozwijać w naszych uczniach samodzielność i ciekawość świata. Wyjazdy te są okazją do integracji oraz budowania relacji uczeń-nauczyciel.
Miejsca, które odwiedzamy wybieramy nie przypadkowo, ponieważ każdy wyjazd pomaga nam realizować założenia wynikające z podstawy programowej.

Oprócz wycieczek kilkudniowych oferujemy naszym uczniom częste wyjazdy do teatrów, muzeów, na wystawy i wydarzenia kulturalne oraz warsztaty tematyczne.

Posiłki przygotowywane we własnej kuchni

O pełne brzuchy naszych Prymusów dba wykwalifikowana szefowa kuchni wraz ze swoją kuchenną załogą.
W ciągu dnia na uczniów czekają 4 posiłki, w tym:

Wspólny relaks po lekcjach

... to tylko kilka pomysłów na wspólne spędzenie czasu po lekcjach na terenie szkoły. Każda inicjatywa uczniów lub nauczycieli jest mile widziana.

do góry
 

©2011 -