Archiwalne codzienniki

Codziennik Zerówki 13-14 Codziennik Klasy I 13-14
Codziennik Klasy II 13-14 Codziennik Klasy III 13-14
Codziennik Zerówki 12-13 Codziennik Klasy I 12-13
Codziennik Klasy II 12-13 Codziennik Kółka muzycznego 12-13

Codziennik druga13-14


Zmagania matematyczne
(17-06-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowy na temat wycieczki do Okuninki, wykonaliśmy rysunki przedstawiające sytuacje, które najbardziej nam się podobały, które najbardziej utkwiły w naszej pamięci. Na kolejnych zajęciach wykonywaliśmy zadania matematyczne. Zadania tekstowe dotyczyły obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych. W zadaniach wykorzystywaliśmy dodawanie i odejmowanie do 100 oraz mnożenie w zakresie 100. W przerwie zmagań matematycznych znaleźliśmy czas na zabawę na świeżym powietrzu.

Na języku angielskim w dalszym ciągu rozmawialiśmy o zaimkach wskazujących. Rozwiązywaliśmy zadania utrwalające przygotowane na handoutach i ćwiczyliśmy pisownię.

Na informatyce rozpoczęliśmy pracę nad klipem w programie Movie Maker, który będzie wspomnieniem naszego pobytu w Okunince. Zapisywaliśmy zdjęcia ze strony szkoły na dysku naszego komputera i wstawialiśmy je do programu Movie Maker. Dokończymy nasze projekty jutro.
 Pożegnanie z bohaterami podręcznika
(05-06-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od wspólnego przeczytania rozdziału pt. „Szczęśliwe zakończenie”. Wyjaśniliśmy sobie słowa Adama – „Należy się cieszyć każdą chwilą i z tego co się ma, bo gdy się to straci, to dopiero wtedy się to docenia”. Następnie każdy z nas dał przykład takiej sytuacji. Następnie ilustrowaliśmy wypowiedzi bohaterów podręcznika. Przeczytaliśmy również ostatni rozdział z naszego podręcznika pt. „Zakończenie” i pożegnaliśmy naszych bohaterów. Czekamy na ich kolejne przygody, ale to dopiero po wakacjach. Na zajęciach matematycznych analizowaliśmy i rozwiązywaliśmy zadania praktyczne z wyrażeniami mianowanymi – kg, dag i l. Dodawaliśmy pełnymi dziesiątkami w zakresie 1000, dodawaliśmy i odejmowaliśmy w zakresie 100.

Na języku angielskim poznaliśmy formę dzierżawczą, dopełniacz saksoński (saxon genetive). Rozwiązaliśmy też szereg zadań utrwalających.  

Na informatyce programowaliśmy z czarodziejem Baltie.
 W królestwie bajek
(03-06-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od wysłuchania kilku bajek: „Piękna i bestia”, „Pinokio”, „Królowa Śniegu” i „ Trzy małe świnki”. Następnie rozmawialiśmy o cechach charakterystycznych każdej bajki: bohaterowie pozytywni i negatywni, realni i nierealni, przedmioty fantastyczne, morał, szczęśliwe zakończenie, zajmująca fabuła, wymyślona historia, w której może pojawić się ziarenko prawdy. Na kolejnych zajęciach pisaliśmy wypowiedzi bohaterów bajki „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, oraz rozmawialiśmy o emocjach towarzyszących czytaniu bajek. Na zajęciach matematycznych rozwiązywaliśmy zadania związane z obliczeniami zegarowymi i kalendarzowymi.

Na języku angielskim przypomnieliśmy sobie zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników i powtórzyliśmy nazwy zabawek. Poznaliśmy też nowe słówka takie jak konik na biegunach (rocking horse), czy serwis do herbaty (tea set). Wykonaliśmy też szereg zadań utrwalających.

Na informatyce rozwiązywaliśmy na ocenę zadanie z programowania.


Na języku rosyjskim napisaliśmy dyktando, potem nawzajem wyszukaliśmy sobie błędy, a następnie poprawiliśmy je.
 Teatr lalek
(02-06-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od wysłuchania tekstu informacyjnego o teatralnych lalkach. Powiedzieliśmy sobie o rodzajach lalek teatralnych, czyli o:marionetkach, pacynkach, kukiełkach, lalkach brzuchomówców i o lalkach cieniowych, występujących w teatrach cieni. Omówiliśmy różnice i podobieństwa tychże lalek. Na kolejnych zajęciach zajęliśmy się tworzeniem pacynek, będących bohaterami bajki o Kopciuszku. Wykonaliśmy również scenografię do bajki i na koniec odegraliśmy sztukę teatralną „Kopciuszek”, wykorzystując przygotowane pomoce. Na zajęciach matematycznych analizowaliśmy i rozwiązywaliśmy zadania z treścią.

Na języku angielskim pracowaliśmy na kartach pracy i utrwalaliśmy zdobytą wiedzę w ostatnim tygodniu. Rozwiązywaliśmy szereg zadań, ćwicząc pisanie, rozumienie ze słuchu i logiczne rozumowanie. Przypomnieliśmy sobie nazwy krajów, opisywaliśmy flagi i pochodzenie poszczególnych osób. Następnie przeszliśmy do komiksu, który czytaliśmy i analizowaliśmy. W tym tygodniu wrzucamy na warsztat nazwy zabawek i liczbę mnogą rzeczowników.

Na języku rosyjskim powtarzaliśmy alfabet, wykonaliśmy ćwiczenia w podręczniku, aby jak najlepiej przygotować się do jutrzejszego dyktanda.


Na informatyce ćwiczyliśmy matematykę na portalu www.matzoo.pl. Na początek rozwiązywaliśmy tabliczkę mnożenia na czas, a w drugiej części zajęć rozwiązywaliśmy różne zadania z zakresu dodawania i odejmowania - http://www.matzoo.pl/klasa3/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania-w-zakresie-100_13_229.
 Teatr dawniej a dziś
(29-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od małego sprawdzianu z tabliczki mnożenia.  Sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia odbyło się przy pomocy gry matematycznej na stronie: www.superbelfrzy.edu.pl  . Następnie wróciliśmy do sali, by rozpocząć właściwe zajęcia edukacyjne. Na początek poznaliśmy historię teatru, zaczynając od pierwszych teatrów greckich, powiedzieliśmy sobie czym różni się teatr od kina, oraz poznaliśmy pojęcia związane z teatrem.Następnie wysłuchaliśmy tekstu  informacyjnego “Teatr”. Na kolejnej lekcji wspólnie zredagowaliśmy notatkę w naszych zeszytach na temat  historii teatru. Rozmawialiśmy także o ludziach pracujących w teatrze.  Na zajęciach matematycznych  mnożyliśmy w zakresie 100.

Na języku angielskim powtarzaliśmy poznane słownictwo i struktury z pierwszych dwóch rozdziałów naszego podręcznika poprzez program quizlet.com. Ćwiczenia, na których pracowaliśmy można znaleźć tutaj: http://quizlet.com/43494253/our-discovery-island-2-flash-cards/
 Problemy – jak sobie z nimi radzić
(28-05-2014)

Dzisiejszy dzień w szkole zaczęliśmy od przeczytania rozdziału z naszego podręcznika pt. „Darek i Adam w tunelu”. Omówiliśmy treść opowiadania i rozmawialiśmy na temat „Nie ma sytuacji bez wyjścia”, każdy z nas mówił o swoich pomysłach na radzenie sobie w różnych trudnych sytuacjach.  Później uzupełnialiśmy  zdania w Zeszytach Poszukiwacza Skarbów. Następnie odwiedziliśmy pracownię komputerową, gdzie w ramach lekcji plastyki tworzyliśmy elektroniczne książeczki  korzystając ze strony internetowej Storyjumper. Tematem książeczek było zagadnienie wzajemnej pomocy w razie pojawienia się problemów. Na zajęciach matematycznych analizowaliśmy i rozwiązywaliśmy zadania praktyczne związane z tekstem matematycznym „Urodzinowe przyjęcie Agaty”.  W ramach ciekawostki nauczyliśmy się mnożyć pod kreską liczbę dwucyfrową przez liczbę jednocyfrową.

Na języku angielskim ćwiczyliśmy użycie i budowę zdań  oznajmujących, pytających oraz przeczeń  czasownika być odmienionego przez osoby.  Rozwiązaliśmy też szereg zadań utrwalających.

Na informatyce kontynuowaliśmy trening stosowania pętli for, instrukcji warunkowej if oraz zmiennych i współrzędnych.
 Problemy – jak sobie z nimi radzić
(28-05-2014)

Dzisiejszy dzień w szkole zaczęliśmy od przeczytania rozdziału z naszego podręcznika pt. „Darek i Adam w tunelu”. Omówiliśmy treść opowiadania i rozmawialiśmy na temat „Nie ma sytuacji bez wyjścia”, każdy z nas mówił o swoich pomysłach na radzenie sobie w różnych trudnych sytuacjach.  Później uzupełnialiśmy  zdania w Zeszytach Poszukiwacza Skarbów. Następnie odwiedziliśmy pracownię komputerową, gdzie w ramach lekcji plastyki tworzyliśmy elektroniczne książeczki  korzystając ze strony internetowej Storyjumper. Tematem książeczek było zagadnienie wzajemnej pomocy w razie pojawienia się problemów. Na zajęciach matematycznych analizowaliśmy i rozwiązywaliśmy zadania praktyczne związane z tekstem matematycznym „Urodzinowe przyjęcie Agaty”.  W ramach ciekawostki nauczyliśmy się mnożyć pod kreską liczbę dwucyfrową przez liczbę jednocyfrową.

Na języku angielskim ćwiczyliśmy użycie i budowę zdań  oznajmujących, pytających oraz przeczeń  czasownika być odmienionego przez osoby.  Rozwiązaliśmy też szereg zadań utrwalających.

Na informatyce kontynuowaliśmy trening stosowania pętli for, instrukcji warunkowej if oraz zmiennych i współrzędnych.
 Zioła, zielniki
(27-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od przeczytania rozdziału pt. “Długo oczekiwana wiadomośc”. Omówiliśmy treść opowiadania odpowiadając na pytania nauczycielki. Następnie rozmawialiśmy o ziołach i roślinach polnych, o tym jakie mają właściwości lecznicze i do czego mogą być wykorzystywane (przemysł farmakologiczny i kosmetyczny). Dowiedzielismy sie również jak zrobić zielnik. Na kolejnej lekcji przypomnieliśmy sobie wiadomości o rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach oraz o zasadach pisowni wyrazów z “ó” i “rz”. Wykonaliśmy kilka ćwiczeń utrwalających wspomniane wiadomości. Na zajęciach matematycznych rozwiązywaliśmy zadnia związane z obliczeniami pieniężnymi i zegarowymi. Ostatnie dwie godziny zajęć przeznaczyliśmy na wyjście na łąkę w pobliżu rzeki Bzury.Tam szukaliśmy roślin do naszych zielników.

Na języku angielskim poznaliśmy zaimki osobowe i odmianę czasownika być przez osoby. Czytaliśmy teksty, rozwiązywaliśmy zadania przygotowane na handoucie i rozwijaliśmy rozumienie ze słuchu.

Na języku rosyjskim wykonaliśmy ćwiczenia mające na celu utrwalenie alfabetu, ćwiczyliśmy  czytanie, pisanie i mówienie.

Informatykę rozpoczęliśmy od treningu tabliczki mnożenia na czas, na portalu www.matzoo.pl. W głównej części zajęć ćwiczyliśmy programowanie z czarodziejem Baltie. Główny nacisk położyliśmy na pętlę for i instrukcję warunkową if.
 Ziemia - naszym wspólnym domem
(26-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od omówienia sprawdzianów. Następnie dyskutowaliśmy na temat sposobów dbania o naszą Ziemię, m. in. mówiliśmy o segregacji śmieci, o  sadzeniu drzew i dbaniu o roslinność, o tym, żeby nie zanieczyszczać wód powierzchniowych itp. Na kolejnej lekcji  czytaliśmy tekst o historii śmieci i przygotowywaliśmy plakaty na  temat “Ziemia naszym wspólnym domem”. Na koniec zajęć rozwiązywaliśmy zadania matematyczne  dotyczące tekstu “Urodzinowe przyjęcie Agaty”.  Po zajęciach edukacyjnych przyszedł czas na uroczystość związaną z  Dniem Mamy.  Było przedstawienie z wierszykami, piosenka dla Mam i konkursy, w których Mamy  aktywnie brały udział.

Na języku angielskim przypomnieliśmy sobie użycie przedimka nieokreślonego a/an. Czytaliśmy tez komiks i wykonaliśmy zadania utrwalające.
 Fundacja
(23-05-2014)

Zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowy na temat fundacji,na tablicy zapisaliśmy hasło fundacja i do niego dopisywaliśmy nasze pomysły odnośnie tego co taka fundacja robi, komu pomaga,w jaki sposób szuka środków finansowych itp.Zapoznaliśmy się również  z informacjami o najważniejszych  fundacjach działających w Polsce miedzy innymi Caritas,Fundacja Anny Dymnej,TVN nie jesteś sam,Przyszłość dla dzieci oraz fundacja Polsat.Indywidualnie układaliśmy swoje plany na fundacje,wymyślaliśmy jej nazwę, rysowaliśmy logo,opisywaliśmy sposób pomocy biednym lub chorym. Podczas zajęć polonistycznych czytaliśmy tekst pt „Niezwykłe spotkanie” w którym to nasi bohaterowie wybrali się do nowego,pięknie oszklonego budynku w którym swoja siedzibę miała fundacja Kary Najman „O jeden uśmiech”.Właśnie tam waleczne serca zobaczyły piękne hole wypełnione dużymi pluszowymi Misiakami,samochodami,lalkami i całym mnóstwem innych zabawek,zapoznały się również z rola wolontariusza,który to pomaga komuś nie otrzymując za to ani zapłaty,ani nagrody.Zajęcia matematyczne to rozwiązywanie ządań tekstowych związanych ze spektaklem o „Pchle Szachrajce”.

Na języku angielskim podsumowywaliśmy tydzień ciężkiej pracy. Przypomnieliśmy sobie nazwy przyborów szkolnych, kolorów, liczebników i poznaliśmy zasady  użycia przedimka nieokreślonego, który przyjmuje formy ‘a’ oraz ‘an’. Rozwiązaliśmy także szereg zadań utrwalających.

Na zajęciach teatralnych przygotowywaliśmy się do zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Mamy.
 Polne kwiaty
(22-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od napisania sprawdzianu nr 8, który miał sprawdzić nasze umiejętności w zakresie polonistycznym , przyrodniczym i matematycznym. Na kolejnych zajęciach wysłuchaliśmy treści opowiadania pt. “Niespodzianka”, omówiliśmy tekst ze szczególnym uwzględnieniem roślin, które możemy spotkać na łące. Następnie przypomnieliśmy sobie kolejność liter w alfabecie i ułożyliśmy nazwy polnych roślin w kolejności alfabetycznej. Na kolejnych zajęciach poznaliśmy kolejną część mowy - przymiotnik. Dowiedzieliśmy się, co określają przymiotniki i na jakie pytania odpowiadają. Wykonaliśmy również kilka ćwiczeń utrwalających pojęcie przymiotnika. Dziś odbyły się także próby przed świętem Mam.

Na języku angielskim zaczynamy utrwalenie materiału z całego roku nauki. Dziś skupiliśmy się na liczebnikach, kolorach, a także zwrotach i rzeczownikach poznanych w pierwszym rozdziale naszych podręczników. Test i grupę słówek, na których pracowaliśmy znajdziemy na: http://quizlet.com/43494253/our-discovery-island-2-flash-cards/

Na informatyce dokończyliśmy laurki w Wordzie (łącznie z drukowaniem przy pomocy funkcji Print Screen), a następnie rozpoczęliśmy tworzenie podobnego dzieła w programie Paint lub Photoshop do wyboru.
 Wywiad
(21-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od przeczytania kolejnego rozdziału z naszego podręcznika pt. „Wywiad z Karą Najman”. Powiedzieliśmy sobie czym charakteryzuje się wywiad i układaliśmy pytania do wywiadu z naszymi mamami. Następnie rozmawialiśmy o treści rozdziału i o tym kim była Kara Najman za młodych lat. Na zajęciach matematycznych dokonywaliśmy obliczeń w zakresie 100 z użyciem wyrażeń mianowanych. Resztę zajęć zajęło nam przygotowanie do obchodów Dnia Mamy.

Na języku angielskim rozwiązywaliśmy zadania powtórkowe z całego roku, które pomogą nam przygotować się do trzeciej klasy. Dziś skupiliśmy się głownie na liczebnikach i kolorach.

Na informatyce kończyliśmy rozpoczęte wczoraj laurki w edytorze tekstu Word i rozpoczęliśmy tworzenie kolejnej laurki, tym razem w programie graficznym Paint lub Photoshop.
 Pszczoły
(20-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od wysłuchania tekstu informacyjnego o pszczołach. Następnie omówiliśmy sobie organizację życia pszczół i wykonaliśmy ćwiczenia dotyczące tych owadów. Na kolejnych zajęciach przypomnieliśmy sobie wiadomości o rzeczownikach i czasownikach. Na zajęciach matematycznych układaliśmy gry matematyczne i graliśmy w nie. Resztę zajęć przeznaczyliśmy na kończenie prezentów dla mam i próby przed Dniem Matki.

Na języku angielskim kontynuowaliśmy rozwiązywanie zadań pożegnalnych z naszych podręczników. Jutro zaczniemy pracę na dodatkowych handoutach, które utrwalą i jednocześnie poszerzą nasza wiedzę.

Na języku rosyjskim czytaliśmy i przepisywaliśmy  tekst na oceny, a także robiliśmy ćwiczenia powtórzeniowe przed zbliżającym się dyktandem.

Na informatyce rozpoczęliśmy pracę w programie Word nad laurką dla naszych mam z okazji ich święta. Przy okazji tego projektu poznaliśmy kilka nowych funkcji: obramowanie strony, gradientowe tło strony, znak wodny, wykorzystanie kształtów jako pól tekstowych.
 Piękno ogrodów
(15-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od wspólnego przeczytania rozdziału z podręcznika pt. “Poszukiwania w ogrodzie”.Omówiliśmy opowiadanie i podkreślaliśmy w tekście zdania opisujące ogród Pana Bogdana. Następnie w Zeszytach Poszukiwacza Skarbów rysowaliśmy ogród Pana Bogdana. Na kolejnej lekcji rozmawialiśmy o ogrodach botanicznych i ich specyfice, oglądaliśmy różne zdjęcia przedstawiające ogrody. Przypomnieliśmy sobie również wiadomości na temat odpowiednich warunków do życia roślin. Pozostałą część czasu wypełniło nam kontynuowanie pracy nad prezentami na Dzień Mamy.

Na języku angielskim powtarzaliśmy materiał dzięki ćwiczeniom online na stronach internetowych ourdiscoverysiland.com oraz http://quizlet.com/42501149/weather-flash-cards/.

Na informatyce ćwiczyliśmy korzystanie z arkusza Dokumentów Google. Tworzyliśmy listę obecności w kilku arkuszach jednego skoroszytu. Trenowaliśmy pisanie formuł, odwołań do komórek z innego skoroszytu i wiele innych funkcji arkuszy.
 Górale i ich zwyczaje
(14-05-2014)
Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowy na temat życia i zwyczajów górali podhalańskich. Wysłuchaliśmy tekstu pt. „Górale i ich zwyczaje”. Mówiliśmy o architekturze góralskiej i przesądach z nią związanych, o pracy górali oraz o gwarze, tańcu góralskim i o muzyce góralskiej. Obejrzeliśmy zdjęcia domów góralskich, posłuchaliśmy muzyki i gwary góralskiej oraz obejrzeliśmy taniec zbójnicki w wykonaniu górali. Sami również spróbowaliśmy zatańczyć jak mieszkańcy Tatr. Przeczytaliśmy wierszyk napisany gwarą podhalańską pt. „Hej, zawioł wiater” i wykonaliśmy ćwiczenia związane z rozszyfrowywaniem gwary. Pozostałą część zajęć przeznaczyliśmy na pracę plastyczną. Rozpoczęliśmy bowiem wykonywanie prezentów na Dzień Mamy.
Na języku angielskim powtórzyliśmy materiał z rozdziału 8. Tym samym przygotowywaliśmy do piątkowego sprawdzianu. Rozwiązaliśmy też szereg zadań w podręczniku i zeszycie ćwiczeń. 
Na informatyce ćwiczyliśmy stosowanie formuły sumowania i odwołań do komurek w innym arkuszu oraz uzupełnianie ciągu danych.
 Zakopane - stolica Tatr
(13-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od przeczytania informacji na temat miasta Zakopane, obejrzeliśmy zdjęcia i dowiedzieliśmy się skąd się wzięła nazwa Zakopane. Obejrzeliśmy strój górali podhalańskich i rozmawialiśmy o życiu górali., gwarze góralskiej itp. Każdy z nas narysował górala i góralkę w strojach ludowych i zredagowaliśmy krótka notatke opisującą strój  góralski. Następnie wysłuchaliśmy listu Roberta “Pozdrowienia z Zakopanego” i omówiliśmy jego treść. Na zajęciach matematycznych wykonywaliśmy zadania na mnożenie w zakresie 100 i dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Na języku angielskim przygotowywaliśmy się do piątkowego sprawdzianu. Poprzez grę w naszym podręczniku utrwalaliśmy konstrukcje i słownictwo. Ćwiczyliśmy także poprawną wymowę i pisownię.

Na języku rosyjskim ćwiczyliśmy pisownię poznanych rosyjskich liter, wykonując ćwiczenia i łamigłówki językowe w podręczniku.

Na informatyce przypomnieliśmy sobie zasady korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Tym razem korzystaliśmy z arkuszy dostępnych na Dysku Google’a. Stworzyliśmy nowy dokument, w którym zapiszemy obecności na lekcjach w tym tygodniu. Nasz dokument składa się z kilku arkuszy. Pierwszy to lista uczniów, a kolejne to dni tygodnia. Dziś udało nam się również wpisać nazwiska i imiona uczniów z naszej klasy i przesortować je tak, żeby były ułożone w kolejności alfabetycznej.
 Alpiniści
(12-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od wysłuchania tekstu informacyjnego na temat alpinistów. Dowiedzieliśmy się kto to jest alpinista, jak wygląda jego strój, dlaczego alpiniści robią częste postoje podczas wspinaczki na wysoki szczyt i jaki jest najwyższy szczyt na Ziemi i gdzie się znajduje. Wytłumaczyliśmy sobie również dlaczego alpiniści mają problemy z oddychaniem, kiedy zdobywają wysoki szczyt górski . Wykonaliśmy też doświadczenie pokazujące obecność tlenu w powietrzu. Doświadczenie z użyciem szklanki, talerza z wodą i małej świeczki ukazało nam, że płomień gaśnie, kiedy spali cały tlen zawarty w powietrzu w szklance, a woda z talerza zostanie wciągnięta do wnętrza szklanki wskutek zmiany ciśnienia. Spotkaliśmy się dziś także z Robertem – bohaterem kącika ortograficznego. Dziś Robert wytłumaczył nam co to jest rodzina wyrazów, tworzyliśmy rodziny wyrazów i wyszukiwaliśmy rodziny wyrazów w tekstach. Na zajęciach matematycznych czytaliśmy tekst matematyczny „W pasiece pana Jana” i rozwiązywaliśmy zadania z treścią na mnożenie w zakresie 100 i dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Dziś również wzięliśmy udział w konkursie piosenki angielskiej i rosyjskiej. Troje z nas: Małgosia Binduga, Agatka Regulska i Maciuś Szewczyk zajęli III miejsce w kategorii piosenki rosyjskiej. Gratulujemy!

Na języku angielskim w dalszym ciągu utrwalaliśmy nazwy dni tygodnia. Wykonaliśmy zadania utrwalające w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń i zeszytach.


Na lekcji rosyjskiego pogratulowaliśmy oczywiście raz jeszcze wspaniałym artystom, którzy brali udział w konkursie piosenki rosyjskiej :) następnie wykonaliśmy kilka ćwiczeń w podręczniku, które udoskonaliły nasze czytanie, pisanie i mówienie. Dowiedzieliśmy się również w jaki sposób język rosyjski pomaga nam w polskiej ortografii.

Na informatyce zrobiliśmy jedno zadanko w programie Baltie, poćwiczyliśmy stosowanie pętli for i instrukcji warunkowej if. W drugiej części zajęć pracowaliśmy w dowolnym programie.
 Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
(08-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od rozmowy na temat Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przeczytaliśmyy sobie teksty informacyjne dotyczące zadań i funkcjonowania tej jednostki ratowniczej. Obejrzeliśmy zdjęcia zamieszczone w ćwiczeniach, obrazujące pracę ratowników górskich. Następnie każdy z nas napisał w zeszycie swoja historię, ukazującą pracę TOPR-u. Na zajęciach matematycznych rozwiązywaliśmy zadania związane z obliczeniami kalendarzowymi. Dziś byliśmy również na próbie tanecznej przed jutrzejszym konkursem tanecznym.

Na informatyce kontynuowaliśmy trening programowania z czarodziejem Baltie.
 Pytania i odpowiedzi
(07-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od wspólnego przeczytania rozdziału pt. „Wizyta u pana Bogdana”. Następnie odpowiadaliśmy na pytania dotyczące treści rozdziału i układaliśmy pytania dotyczące przygód drużyny „Walecznych Serc”. Pytania układaliśmy dla naszych sąsiadów, po czym wymienialiśmy się kartkami z pytaniami i odpowiadaliśmy na zdania pytające. Na zajęciach matematycznych czytaliśmy komiks matematyczny i rozwiązywaliśmy  zadania doskonalące umiejętność logicznego myślenia.

Na zajęciach plastycznych wykonywaliśmy papierowe kwiatki: żonkile, krokusy i sasanki.   

Na języku angielskim po przypomnieniu zabawnej historyjki o przygodach naszych podręcznikowych bohaterów rozmawialiśmy o podawaniu pogody w kontekście prognozy pogody na poszczególne dni tygodnia: poniedziałek (Monday), wtorek (Tuesday), środa (Wednesday), czwartek (Thursday) oraz piątek (Friday).  Wykonaliśmy też szereg zadań utrwalających.

Na informatyce kontynuowaliśmy rozwiązywanie zadań z konkursu Baltie Tik-Tak. Zajmowaliśmy się trudniejszymi zadaniami, w których korzystamy z pomocników czyli procedur i pętli for używanej do skanowania ekranu.
 Na górskim szlaku
(06-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od przeczytania opowiadania pt. „Marek”. Główny bohater opowiedział nam historię o tym, jak zrodziła się jego pasja do wędrówek po górach. Poznaliśmy oznakowanie szlaków górskich i powiedzieliśmy sobie gdzie możemy szukać oznaczeń szlaków. Następnie przeczytaliśmy rady Marka na temat sposobu w jaki należy zachowywać się w górach, na co należy zwracać uwagę i kiedy zachować szczególną ostrożność. Dziś po raz kolejny spotkaliśmy się z Robertem, bohaterem kącika ortograficznego. Przypomnieliśmy sobie wiadomości na temat rodzaju zdań – oznajmujących, pytających, rozkazujących i wykrzyknikowych. Na zajęciach matematycznych graliśmy w zabawę matematyczną – szczęśliwe liczby.  Na koniec zajęć poszliśmy na dwór,  by na trawie poczytać książkę pt. “Nela mała podróżniczka”.

Na języku angielskim słuchaliśmy historyjki z bohaterami naszego podręcznika w rolach głównych. Utrwalaliśmy tym samy słownictwo i struktury. Wykonaliśmy także szereg zadań powtórzeniowych.

Na informatyce trenowaliśmy programowanie. Rozwiązywaliśmy kolejne zadania z nowego konkursu Tik-Tak, dostępnego na stronie www.baltie.net. Dziś staraliśmy się uprościć nasz program stosując pomocnika (procedurę).

Na języku rosyjskim ćwiczyliśmy czytanie i pisanie nowych liter, poznaliśmy nowe słowa , które je zwierają.
 Świstaki
(05-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od pracy grupowej. Podzieliliśmy się na dwie grupy, z których każda dostała do przeczytania tekst o świstakach. Jedna z grup pracowała z tekstem typowo informacyjnym, druga z opowiadaniem o świstakach. Następnie grupy przekazywały sobie informacje o świstakach, które uzyskały podczas czytania tekstu. Następnie uzupełnialiśmy wywiad ze świstakiem. Na kolejnych zajęciach czytaliśmy i ilustrowaliśmy „Bajkę o królu Kosodrzewie i czarodziejskiej szarotce”. Spotkaliśmy się także z rozżalonym Robertem, który przypomniał nam o zasadzie „Pamiętaj, że „-uje” się nie kreskuje”. Wykonaliśmy  również ćwiczenia utrwalające tę zasadę. Na zajęciach matematycznych analizowaliśmy zadania z treścią i zaznaczaliśmy te, których nie można rozwiązać. Na koniec zajęć rysowaliśmy wybrane zwierzę górskie, np. kozicę, świstaka, niedźwiedzia, orła.

Na godzinie wychowawczej wykonywaliśmy test „Barwy preferencji zawodowych”. Test nakreśli nam jakie mamy zainteresowania i jakiemu zawodowi są one najbliższe.

Na informatyce mogliśmy wybrać program, w którym pracowaliśmy. Tworząc swoje własne projekty mogliśmy dać wyraz swojej twórczości i pomysłowości.

Na języku angielskim po szybkiej powtórce poznanych zwrotów oraz słownictwa w dalszym ciągu opisywaliśmy pogodę za oknem (It's sunny).Ćwiczyliśmy też poprawną wymowę głoski /u:/. Nauczyliśmy się także nowych słówek:łoś (moose), kozaki (boots) oraz skuter / hulajnoga (scooter).  Wykonaliśmy zadania utrwalające w podręczniku oraz zeszycie ćwiczeń.

Na języku rosyjskim  poznaliśmy nowe litery alfabetu rosyjskiego z 7 rozdziału podręcznika oraz wykonaliśmy ćwiczenia utrwalające.
 Kozice
(29-04-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od omówienia sprawdzianów, które napisaliśmy w miniony piątek. Następnie rozmawialiśmy o górskich zwierzętach, a dokładnie o kozicach. Wysłuchaliśmy tekstu informacyjnego o kozicach i wspólnie wyróżniliśmy i zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące tego zwierzęcia. Później każdy z nas napisał notatkę o kozicach i na podstawie przeczytanego tekstu zaznaczał w ćwiczeniach zdania prawdziwe i fałszywe. Na kolejnych zajęciach spotkaliśmy się z rozżalonym Robertem, bohaterem kącika ortograficznego. Przypomnieliśmy sobie wiadomości o czasownikach i wyjaśniliśmy zasadę pisowni „nie” z czasownikami. Na zajęciach matematycznych czytaliśmy tekst matematyczny „Bieszczady” i wpisywaliśmy do tabeli liczby mieszkańców. Następnie porównywaliśmy i obliczaliśmy  liczby mieszkańców w poszczególnych wioskach.

Na jęz. angielskim w dalszym ciągu utrwalaliśmy poznane słownictwo. Poznaliśmy nową piosenkę oraz zwroty określające pogodę: burzowo (stormy), zimno (cold), ciepło (warm), gorąco (hot). Wykonaliśmy też zadania powtórzeniowe.

Na języku rosyjskim ćwiczyliśmy czytanie, pisanie i mówienie w oparciu o materiał w podręczniku.A Oto lista utworów, które 12 maja będą prezentować nasi mali artyści, życzę przyjemych ćwiczeń:

http://www.youtube.com/watch?v=_ApORkEt66k

1.       „Antoszka”

http://www.youtube.com/watch?v=XcqbUjDiFNg&list=PLWpOyumNuVE-ECuQoOykQuFPyTnnLOOwL

„Antoszka” Karaoke

http://www.youtube.com/watch?v=V9pXI4ZVD70

2.        „Człowiek jest dobry”

http://www.youtube.com/watch?v=wo2sSyFMuh8&list=RDj5DTV0n7dvI

3.      „Przyjaźń”

http://www.youtube.com/watch?v=OhydY6z4vAc  

„Przyjaźń”  karaoke

http://www.youtube.com/watch?v=AvryJ4JN3qU&list=RDj5DTV0n7dvI

4.       „Wielkie pranie” Masza

http://www.youtube.com/watch?v=jHbFEelbh2Y

5.      „Jaki wspaniały dzień”

http://www.youtube.com/watch?v=gAtLph8L3Yk

„Jaki wspaniały dzień” karaoke


Na informatyce kontynuowaliśmy rozwiązywanie zadań z nowego konkursu dostępnego na platformie www.baltie.net.
 Tatry
(28-04-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od odszukania na mapie Polski Tatr. Odczytywaliśmy nazwy szczytów górskich w tym paśmie gór. Przypomnieliśmy sobie również zasadę pisowni wielką literą nazw gór. Na kolejnych zajęciach czytaliśmy tekst informacyjny pt. „Tatry”. Omówiliśmy zasady zachowania się w Tatrzańskim Parku Narodowym i zredagowaliśmy na ten temat notatkę, która przepisaliśmy z tablicy do naszych zeszytów. Następnie w grupach opracowywaliśmy trasy górskie. Na zajęciach matematycznych uzupełnialiśmy i rozwiązywaliśmy zadania z treścią.Wybraliśmy się również do naszej biblioteki aby móc w spokoju podziwiać piękne krajobrazy Tatr w kolorowych książkach i albumach.

Na języku angielskim w dalszym ciągu utrwalaliśmy słownictwo z poprzedniej lekcji związane z pogodą. Poznaliśmy nową rymowankę, a także słówko parasolka (umbrella). Określaliśmy pogodę za oknem i nasze preferencje pogodowe. Wykonaliśmy też zadania w naszych podręcznikach i zeszytach ćwiczeń.

Na informatyce ćwiczyliśmy programowanie z czarodziejem Baltie w nowym konkursie Baltie TIK?-TAK! 2014. Zadania dostępne są na serwerze konkursowym www.baltie.net.

Na języku rosyjskim ćwiczylismy twierdzące i przeczące odpowiedzi na pytania, zrobiliśmy ćwiczenia w podręczniku, a także śpiewaliśmy piosenkę:

http://www.youtube.com/watch?v=jHbFEelbh2Y&list=RDj5DTV0n7dvI

http://www.youtube.com/watch?v=gAtLph8L3Yk
 Ciasteczka pisanki
(16-04-2014)

Dzisiejszy dzień upłynął nam na przygotowaniu i pieczeniu ciasteczek pisanek. Najpierw wyrobiliśmy ciasto, następnie wycięliśmy z ciasta kształty jajek. Po czym wstawiliśmy nasze pisankowe ciasteczka do rozgrzanego piekarnika i czekaliśmy aż wyrosną. Gdy już się upiekły i wystygły przystąpiliśmy do ich dekoracji. Wykorzystaliśmy do tego kolorowe, cukrowe pisaki, płatki migdałowe oraz różne inne posypki, perełki itp. Na pozostałych zajęciach rozwiązywaliśmy zadania matematyczne z treścią na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Analizowaliśmy i interpretowaliśmy również dane z tabeli. Rozmawialiśmy równiez o górach w Polsce. Przypomnieliśmy sobie nazwy krajobrazów: niziny, wyżyny i góry oraz kolory oznaczające je na mapie. Dowiedzieliśmy się także, że mamy trzy główne pasma górskie: Góry Świętokrzyskie, Sudety i Karpaty i że najwyższymi górami w Polsce są Tatry z najwyższym szczytem - Rysami. Rozmawialiśmy również o historii nazwy Góry Świętokrzyskie oraz o powstawaniu gór. Na koniec wykonaliśmy kilka ćwiczeń utrwalających te wiadomości.

Na języku angielskim w dalszym ciągu rozmawialiśmy o świętach Wielkanocy (Easter). O tradycjach z nimi związanych i wykonaliśmy zadania przygotowane na handoucie.

Na informatyce kontynuowaliśmy pracę nad naszymi wielkanocnymi projektami w dowolnie wybranych programach.
 Zakazy i nakazy
(15-04-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od wspólnego przeczytania rozdziału z naszego podręcznika pt. “Samotna podróż Poli”. Omówiliśmy treść opowiadania i odpowiadaliśmy ustnie na pytania dotyczące Poli i jej podróży, próbowaliśmy wspólnie ustalić dokąd mogła pojechać bohaterka rozdziału. Każdy z nas ułożył również pisemną odpowiedź, która zapisaliśmy w naszych zeszytach. Podkreślaliśmy w tekście również zdania opisujące uczucia Poli. Na kolejnych zajęciach rozmawialiśmy o różnych znakach nakazu i zakazu, drogowych jak i innych, np. zakaz palenia, zakaz fotografowania itp. Mówiliśmy także o powodach respektowania znaków zakazu. Obejrzeliśmy także różne znaki nakazu i zakazu. Na zajęciach matematycznych czytaliśmy tekst matematyczny “Tatry polskie”, wpisywaliśmy dane do tabeli, czytaliśmy i zapisywaliśmy daty za pomocą cyfr i znaków rzymskich.

Na języku angielskim rozmawialiśmy o świętach Wielkanocy. Poznaliśmy nowe słownictwo i tradycje prosto z Anglii. Wykonaliśmy też zadania utrwalające w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń.

Na informatyce tworzyliśmy projekt pt. Wielkanocne zwyczaje. Narzędzie do wykonania projektu mogliśmy wybrać sami. Większość zdecydowała się na pracę w programie Movie Maker. Pojwiły się również projekty w programach Photoshop i Baltie.

Na lekcji języka rosyjskiego kontynuowaliśmy ćwiczenia pisania i czytania samogłosek jotowanych, poznaliśmy rosyjskie imiona z tymi literami, wykonaliśmy ćwiczenia w podręczniku.
 Świąteczne życzenia
(14-04-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od wysłuchania historii pocztówki. Okazało się, że była ona wynikiem lenistwa pewnego Anglika, który miał wielu znajomych i nie bardzo chciało mu sie wysyłać do nich listy na święta. Nazwę “pocztówka” wymyślił nasz sławny pisarz i noblista Henryk Sienkiewicz w 1900 roku. Następnie oglądaliśmy różne pocztówki, te dzisiejsze i te z dawniejszych czasów. Na kolejnej lekcji samodzielnie redagowaliśmy życzenia świąteczne i urodzinowe na pocztówkach w naszych ćwiczeniach. Czytaliśmy także gotowe życzenia świąteczne. Na koniec każdy z nas zaprojektował własną pocztówkę z okazji świąt Wielkiejnocy. Na zajęciach matematycznych czytaliśmy bajkę matematyczną “Królestwo Olbrzymów” i rozwiązywaliśmy zadania praktyczne.

Na języku angielskim powtórzyliśmy materiał językowy z całego rozdziału, który poznaliśmy. Wykonaliśmy zadania utrwalające w naszych podręcznikach i ćwiczyliśmy pisownię słówek.

Na lekcji języka rosyjskiego utrwaliliśmy poznane litery oraz poznaliśmy  nowe tzw. jotowane w rozdziale 6 podręcznika, ćwiczyliśmy ich wymowę, pisownię, czytanie.

A na dzisiejszej informatyce poćwiczyliśmy sobie tabliczkę mnożenia i ortografię w Internecie (www.matzoo.pl, www.dyktanda.net). A w drugiej części zajęć pracowaliśmy w naszym ulubionym programie. Dziś największą popularnością cieszył się Pivot Animator.
 Kolorowe pisanki
(11-04-2014)

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od napisania sprawdzianu z tabliczki mnożenia w zakresie 100. Następnie czytaliśmy tekst informacyjny o pisankach, dowiedzieliśmy się, że pierwsze pisanki na ziemiach polskich pojawiły się już pod koniec X wieku. Wiemy już także, że na pisanki mówiono malowanki, kraszanki, czarnulki i że nazwa “pisanka” pochodzi od słowa “pisanie”. W dawnych czasach uważano również, że pisanki mają niezwykłe moce, np. gaszenia pożarów, chronienia przed piorunami itp. Na kolejnych zajęciach omówiliśmy i obejrzeliśmy sposoby wykonania różnych pisanek i różnymi sposobami. Na zajęciach matematycznych analizowaliśmy i rozwiązywaliśmy zadania praktyczne dotyczące mnożenia w zakresie 100. Malowaliśmy również pisanki i zajączki wielkanocne.

Na jęz. angielskim w dalszym ciągu utrwalaliśmy poznane słówka i zwroty. Wykonaliśmy szereg zadań powtórzeniowych w naszych podręcznikach łącznie z  podręcznikową grą utrwalającą.

Na zajęciach teatralnych wykonywaliśmy  ćwiczenia w nazywaniu emocji swoich i innych ludzi. Były też elementy wdrażania do swobodnego improwizowania i uczyliśmy się prawidłowej oceny zachowań własnych oraz innych ludzi.
Na informatyce ćwiczyliśmy matemtykę i ortografię na portalach internetowych www.matzoo.pl i www.dyktanda.net
 Zwyczaje wielkanocne
(10-04-2014)
Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od omówienia lektury Anny Kamela pt. „Wędrówki małej mrówki”. Wykonaliśmy również kilka kart pracy związanych z lekturą. Na właściwych zajęciach edukacyjnych czytaliśmy opowiadanie  pt. „Wielkie dni” i rozmawialiśmy na temat zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi. Czytaliśmy także tekst pt. „Wielkanoc”. Na zajęciach matematycznych rozwiązywaliśmy zadania praktyczne z historyjki matematycznej „Wycieczka do Zakopanego”. Zadania dotyczyły dodawania i odejmowania  w zakresie 1000.
Na języku angielskim po powtórzeniu poznanych nazw zawodów i wykonaniu ćwiczeń utrwalających przeszliśmy na stronę quizlet.com aby tam szkolić warsztat.
http://quizlet.com/39982425/my-clothes-more-flash-cards/
Na informatyce ćwiczyliśmy matemtykę i ortografię na portalach internetowych www.matzoo.pl i www.dyktanda.net
 Pracowita wiosna
(09-04-2014)
Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od wysłuchania tekstów informacyjnych na temat wiosny i jej oznak. Obejrzeliśmy ilustracje przedstawiające kwiaty, które pojawiają się wiosną, ptaki, które powracają z ciepłych krajów, a także pąki liści i kwiatów na drzewach owocowych. Napisaliśmy notatkę o zwiastunach wiosny i jej cechach charakterystycznych. Na kolejnej lekcji przypomnieliśmy sobie wiadomości o czasownikach. Podkreślaliśmy zdania opisujące wiosnę w naszych ćwiczeniach i wypisywaliśmy z nich czasowniki. Układaliśmy wiersz o wiośnie z podanych fragmentów zdań i przypomnieliśmy sobie co to są rymy. Pisaliśmy również list do naszego kolegi z Grenlandii, w którym opisywaliśmy jak wygląda wiosna w naszym kraju. Na zajęciach matematycznych wyjaśniliśmy sobie pojęcia: czynnik i iloczyn. Przypomnieliśmy sobie również znaczenie pojęć: składnik, suma, odjemna, odjemnik, różnica. Obliczaliśmy również działania na mnożenie w zakresie 100.
Na zajęciach plastycznych wykonywaliśmy doniczki z kubeczków po jogurtach. Doniczki przybrały kształty wielkanocnych zwierzątek i nie tylko. Wśród nich znalazły się: kotek, biedronka, baranek, kurczaczek, zajączek, łódź piratów i krasnoludek. W tych pięknych doniczkach zasieliśmy rzeżuchę.
Na języku angielskim w dalszym ciągu utrwalaliśmy poznane słówka i zwroty. Rozmawialiśmy też o zawodach jakie można wykonywać, a także poznaliśmy nowe słówka: strażak (firefighter), kucharz (chef), pielęgniarka (nurse), lekarz (doctor), nauczyciel (teacher) oraz policjant (police officer). Wykonaliśmy też zadania utrwalające w zeszytach ćwiczeń.
Na informatyce kontynuowaliśmy zmagania z ortografią i matematyką n aportalach www.dyktanda.net i www.matzoo.pl
 Radość pisania
(07-04-2014)
Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od przeczytania kilku rozdziałów książki Agnieszki Chylińskiej pt. „Zezia i Giler”. Następnie omówiliśmy budowę opowiadania. Dowiedzieliśmy się, że składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia, poza tym każde opowiadanie powinno mieć tytuł. Na kolejnych zajęciach wymyślaliśmy opowiadanie o morskiej wyprawie statkiem do historyjki obrazkowej. Naszą pracą domową będzie napisanie opowiadania o sobie. Na zajęciach matematycznych zamienialiśmy kilogramy na dekagramy i odwrotnie. Rozwiązywaliśmy również zadania z treścią.
Na godzinie wychowawczej rozmawialiśmy o relacjach panujących w naszej klasie. Lekcja miała na celu ukazać jaka atmosfera i stosunki koleżeńskie panują w naszej grupie, czy potrafimy współpracować w zespole i jak oceniamy własne postępowanie wobec członków naszej grupy. Zależy nam bowiem na tym, żeby każdy z nas dobrze czuł się w swojej klasie i odczuwał potrzebę przynależności do zespołu klasowego.
Na języku angielskim opisywaliśmy stroje i ćwiczyliśmy czytanie. Poznaliśmy nowe słówka: ptak (bird) oraz pielęgniarka (nurse). Powtórzyliśmy poznane nazwy ubrań oraz kolorów. Wykonaliśmy też szereg zadań utrwalających.
Na informatyce ćwiczyliśmy tabliczkę mnożenia w zakresie 100 na portalu www.matzoo.pl.
 Poprzednie   Następne
do góry
 

©2011 -