Archiwalne codzienniki

Codziennik Zerówki 13-14 Codziennik Klasy I 13-14
Codziennik Klasy II 13-14 Codziennik Klasy III 13-14
Codziennik Zerówki 12-13 Codziennik Klasy I 12-13
Codziennik Klasy II 12-13 Codziennik Kółka muzycznego 12-13

Codziennik trzecia13-14


Planeta Ziemia
(24-06-2014)

Dzisiejsze zajęcia wyglądały zupełnie inaczej niż zwykle albowiem poprowadził je Filip Kisiołek. Filip opowiedział nam o naszej planecie - Ziemi, jak powstała i jak się kształtowała oraz jakie kataklizmy ukształtowały ją do dzisiejszej postaci. Dowiedzieliśmy się o superkontynantach i ich ruchach na przestrzeni milionów lat. Poznaliśmy najgłębsze i największe oceany, morza, jeziora, rzeki i związane z nimi ciekawostki dotyczące fauny i flory. Poznaliśmy również liczne kraje świata, ich gospodarkę, tradycję, obyczaje. Opowiadania filipa co jakiś czas przerywały filmy edukacyjne, dzięki którym mogliśmy jeszcze lepiej poznać i zrozumieć omawiane treści. Na koniec napisaliśmy krótki test przygotowany przez Filipa sprawdzający naszą wiedzę. Wszyscy śpiewająco odpowiadali na zadane pytania. Lekcja w wykonaniu Filipa bardzo nam się podobała. Gratulujemy Filipowi odwagi, pomysłowości i ogromnego zaangażowania. Oby więcej takich zajęć :)

 
 
Więcej zdjęćPodróże po Polsce
(17-06-2014)

Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy o Polsce, regionach, które są najciekawsze i warto je odwiedzić. Oglądaliśmy mapę Europy, wyznaczyliśmy Polskę i jej sąsiadów porównując wielkość poszczególnych państw oraz ich stolice i główne rzeki. Przeczytaliśmy także tekst “Podróże po Polsce” i rozmawialiśmy o pracy etnografa.

Na kolejnej lekcji na podstawie przeczytanego tekstu rozmawialiśmy o gwarze. Podkreślaliśmy wyrażenia gwarowe, przyporządkowaliśmy piosenki do regionów, z których pochodzą. Wyszukiwaliśmy te regiony na mapie.

Na języku angielskim po zapoznaniu się i przećwiczeniu zwrotów grzecznościowych i pozostałego classroom language, skupiliśmy się na gramatyce. Poznaliśmy działanie i strukturę dopełniacza saksońskiego. Rozwiązywaliśmy zadania i ćwiczenia.

Na informatyce rozpoczęliśmy pracę nad projektem w programie Movie Maker lub prezentacją multimedialną, który będzie wspomnieniem naszego pobytu w Okunince. Zapisywaliśmy zdjęcia ze strony szkoły na dysku naszego komputera i wstawialiśmy je do programu Movie Maker bądź do prezentacji. Dokończymy nasze projekty jutro.
 Sprawdziany trzecioklasisty
(16-06-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od przeanalizowania i powtórnego wykonania zadań z części matematycznej sprawdzianu trzecioklasisty “Ekstraklasa”  organizowanego przez wydawnictwo WSiP.

Na kolejnych zajęciach napisaliśmy końcoworoczny sprawdzian  stworzony typowo do naszych książek i adekwatny do wiedzy jaką zdobyliśmy pracując z programem Didasko “Od A do Z”. Sprawdzian składał się z trzech części. Pierwsza część sprawdzała nasze umiejętności  polonistyczne. Na podstawie przeczytanego tekstu musieliśmy: odpowiedzieć na pytania; przeanalizować program telewizyjny i zaznaczyć odpowiednie odpowiedzi do zamieszczone pytania.  Mieliśmy za zadanie: zapisać podane zdania w odpowiednim czasie; uporządkować wykazy w kolejności alfabetycznej; uzupełnić wyrazy brakującymi trudnościami ortograficznymi; przeanalizować poprawność umieszczonych zaproszeń; obok podanych wyrazów napisać wyrazy zdrobniałe oraz napisać opis obrazka. Dla chętnych było również zadanie dodatkowe, które polegało na wypisaniu z podanych zdań po trzy rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki.

Druga część sprawdzianu badała nasze umiejętności matematyczne.  Mieliśmy za zadanie: policzyć figury geometryczne na ilustracji oraz obliczyć obwody trójkątów; wykonać działania na dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie; zaznaczyć godziny na zegarach oraz dokonać  obliczeń zegarowych; na termometrach zaznaczyć podane temperatury i obliczyć ich różnicę; uporządkować podane liczby od największej do najmniejszej oraz wykonać zadania tekstowe dokonując obliczeń pieniężnych.

Trzecia część badała naszą wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej. Obok rysunków przedstawiających zmysły człowieka musieliśmy zapisać ich nazwy; połączyć nazwy zwierząt z regionami Polski, w których żyją; odpowiedzieć na pytania, co naszym zdaniem dzieje się w przyrodzie wiosną i jesienią; rozwiązać  krzyżówkę  przyrodniczą; przeczytać tekst i napisać, co w nim opisano. Dla chętnych było zadanie dodatkowe, w którym należało rozwiązać zagadki.

Na języku angielskim po napisaniu krótkiego dyktanda, dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy na temat fonetyki. Dowiedzieliśmy się co to jest zapis fonetyczny, do czego służy i gdzie go szukać. Na koniec ćwiczyliśmy też śpiewanie piosenki na zakończenie roku szkolnego.

Na języku rosyjskim wykonaliśmy ćwiczenia utrwalające poznane litery alfabetu, ćwiczylisśmy  rozpoznawanie gdzie w słowach jest znak miękki, pisownię po sz, ż, cz, szcz.
 Bohaterowie komiksowi
(05-06-2014)

Zajęcia edukacyjne rozpoczęliśmy od napisania napisania ostatniej już części sprawdzianu badającego umiejętności trzecioklasistów organizowanego przez wydawnictwo WSiP “Ekstraklasa”. Tym razem badaniu poddawane były umiejętności matematyczne. Do rozwiązania mieliśmy 12 zadań sprawdzających biegłość w rachunkach, logiczne myślenie, odczytywanie i porównywania temperatur, porównywania wieku według dat urodzenia, umiejętność obliczeń zegarowych, wyobraźni przestrzennej. Sprawdzian nie nie należał do najprostszych. Z niecierpliwością czekamy na wyniki i omówienie zadań z naszą panią.

Po sprawdzianie oddaliśmy się milszym zajęciom Po obejrzeniu przyniesionych przez nas swoich ulubionych komiksów mieliśmy  za zadanie wymyślić i narysować własny komiks.

Na matematyce dokonywaliśmy obliczeń zegarowych oraz pieniężnych wykorzystując dane z repertuaru kinowego i cennika. Nauczyliśmy się także korzystać z różnych rozkładów jazdy (pociągów, autobusów, tramwajów, odlotów samolotów) na podstawie których dokonywaliśmy różnych obliczeń zegarowych.

Na języku angielskim po zapoznaniu się z wynikami naszego testu mieliśmy okazję poznać kilka słoników i translatorów online, które mogą ułatwić życie podczas nauki języka angielskiego. Rozwiązaliśmy też kilka zadań z użyciem multimedialnego słownika online www.diki.pl .

Na informatyce po raz ostatni spotkaliśmy się z panem Karolem Pruskim. Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od przeanalizowania zdjęć zrobionych na poprzednich sesjach: plenerowej i w studiu. W drugiej części zajęć dokonaliśmy edycji wybranego zdjęcia w Photoshopie.
 Informacje prawdziwe i fałszywe. Komiksy.
(05-06-2014)

Zajęcia rozpoczęliśmy od napisania drugiej części sprawdzianu badającego umiejętności trzecioklasistów organizowanego przez wydawnictwo WSiP “Ekstraklasa”. Tym razem musieliśmy wykazać się umiejętnością pisania i logicznego myślenia. Do rozwiązania mieliśmy 5 zadań testowych (odpowiedzi do wyboru), 1 zadanie “z luką” oraz napisać opowiadanie na podstawie obrazka uwzględniając wydarzenia, które mogły dziać się wcześniej i później.

Na kolejnych zajęciach przeczytaliśmy opowiadanie “Polowanie na kaczkę”, wyjaśniliśmy powiedzenie “kaczka dziennikarska” i wyszukiwaliśmy w tekście informacje nieprawdziwe. Następnie wymyśliliśmy i zapisaliśmy test zawierający “kaczkę dziennikarską”. Przypomnieliśmy sobie również zasady pisowni “nie” z przymiotnikami i czasownikami.

Omówiliśmy także cechy charakterystyczne komiksów. Przeczytaliśmy tekst o historii komiksów oraz komiks “Przygody Koziołka Matołka”. Poznaliśmy także bohaterów różnych komiksów, a w ćwiczeniach podpisaliśmy ich portrety. Uzupełniliśmy także tekst  do narysowanego komiksu o Kaczorze Donaldzie.

Na matematyce dokonywaliśmy obliczeń zegarowych, odczytywaliśmy dane z tabeli, zaznaczaliśmy je na mapie, porównywaliśmy długości rzek i odległości między miastami.

Na języku angielskim rozwiązywaliśmy zadania utrwalające materiał z ostatnich dwóch rozdziałów w naszych podręcznikach. Uzupełnialiśmy też zaległości i ćwiczyliśmy pisownię wybranych słówek.

Na informatyce programowaliśmy z czarodziejem Baltie.
 Reklama
(03-06-2014)

Dzisiejsze zajęcia edukacyjne rozpoczęliśmy od napisania pierwszej części sprawdzianu badającego umiejętności trzecioklasistów organizowanego przez wydawnictwo WSiP “Ekstraklasa”. Tym razem musieliśmy wykazać się umiejętnością czytania tekstu ze zrozumieniem i wyciagania wniosków z przeczytanych tekstów. Do rozwiązania mieliśmy 19 zadań bazujących na dwóch opowiadaniach “Pierogi leniwe” oraz :Dobra cena”. Zadania nie należały do najłatwiejszych, lecz my wiemy, że każdy test i każdy sprawdzian sprawia, że jesteśmy bogatsi o pewne doświadczenia.

Na kolejnej lekcji rozmawialiśmy  o reklamach, jakie nas otaczają:  telewizyjnych, radiowych, internetowych, prasowych, itp. Porównaliśmy, jak wyglądały reklamy dawniej i dziś.  W zdaniach reklamujących jakieś produkty wykreślaliśmy wyrazy, które sprawiały, że dana reklama stawała się antyreklamą. Pisaliśmy również artykuły do gazetki “Nasza szkoła” dotyczące wydarzeń jakie miały miejsce w szkole naszych podręcznikowych bohaterów.

Na pracy samodzielnej przypomnieliśmy sobie podstawowe zasady ortografii i uzupełniliśmy luki w wyrazach z trudnościami ortograficznymi.


Na języku angielskim napisaliśmy sprawdzian wiedzy z Unitu 8. Po teście uzupełniliśmy słowniczek obrazkowy w naszych podręcznikach i ćwiczyliśmy pisownię wybranych słówek.

Na informatyce rozwiązywaliśmy na ocenę zadanie z programowania.


Na języku rosyjskim napisaliśmy dyktando, potem nawzajem wyszukaliśmy sobie błędy, a następnie poprawiliśmy je.
 Historia gazet i czasopism
(02-06-2014)

Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy historię gazet i czasopism. Dowiedzieliśmy się czym róznią się gazety od czasopism, gazety codzienne od miesięczników, kwartalników, roczników.  Oglądaliśmy rózne gazety wyszukując w nich poszczególne działy tematyczne. Obejrzeliśmy zawarte w  podręczniku strony z najstarszego pisma dziecięcego “Przyjaciel Dzieci” (wydawanego  w latach  1861-  1914). W swoich ćwiczeniach podsumowaliśmy informacje dotyczące gazet (jak nazywa się osoba odpowiedzialna za całość gazety, kto pisze artykuły do gazet, itp). Na koniec zajęć  wcieliliśmy się w rolę wydawcy gazety - wymyśliliśmy tytuł swojej gazety oraz zaprojektowalismy jej okładkę.

Na kolejnych zajęciach rozmawialiśmy o zmieniającej się przyrodzie w czercu. Poznaliśmy przysłowia związane z ów miesiącem oraz wypełniliśmy  karty naszego kalendarza uwzględniając najważniejsze czercowe wydarzenia.

Na matematyce rozwiązywaliśmy zadania złożone wykorzystując działania na mnożenie oraz dodawanie. Odczytywaliśmy także dane z tabeli i rysowaliśmy diagramy.

Na plastyce w kalendarzach rysowaliśmy zmieniającą się czerwcową przyrodę.

Na języku angielskim pracowaliśmy w naszych podręcznikach i utrwalaliśmy zdobytą wiedzę w ostatnim rozdziale. Rozwiązywaliśmy szereg zadań, ćwicząc pisanie, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem i logiczne rozumowanie. Tym samym przygotowaliśmy się do jutrzejszego sprawdzianu.

Na języku rosyjskim powtarzaliśmy alfabet, wykonaliśmy ćwiczenia w podręczniku, aby jak najlepiej przygotować się do jutrzejszego dyktanda.


Na informatyce, jak to często w poniedziałki bywa, ćwiczyliśmy matematykę z portalem www.matzoo.pl. Zaczęliśmy od tabliczki mnożenia na czas, a w drugiej części zajęć rozwiązywaliśmy równania z jedną niewiadomą z klasy 4 - http://www.matzoo.pl/klasa4/rownania-z-jedna-niewiadoma-wszystkie-dzialania_19_117.html#task.
 Szaleńczaki
(30-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od omówienia  sprawdzianu, który ostatnio pisaliśmy.

Na kolejnych zajęcia poznaliśmy rodzinkę Szaleńczaków z książki Jerzego Niemczuka “Szaleńczaki”. Przeczytaliśmy zamieszczony w podręczniku fragment “Bardzo Tani Obiad”, udzieliliśmy odpowiedzi na zamieszczone pod tekstem pytania, wyszukaliśmy opis wyglądu poszczególnych członków rodziny Szaleńczaków. Następnie w ćwiczeniach na podstawie przeczytanego fragmentu uzupełniliśmy teksty w dymkach.

Na kolejnych zajęciach w ćwiczeniach wykonaliśmy zadanie, które polegało na  stworzeniu rysopisu każdego Szaleńczaka oraz opisie tego, co znajdowało się w ich domu. Rozwiązywaliśmy także i układaliśmy zagadki z wyrazami z “rz”, powtarzając sobie jednocześnie zasady pisowni wyrazów z ów trudnością ortograficzną.

Na plastyce przygotowaliśmy opis członków swojej rodziny i ich portrety.

Na języku angielskim czytaliśmy teksty o latających maszynach. Tym samym poszerzaliśmy nasze słownictwo, ćwiczyliśmy poprawną wymowę czytając na głos i rozwiązywaliśmy zadania do tekstu.

Na zajęciach teatralnych przygotowywaliśmy się do Wielkiego Pikniku Rodzinnego. W końcu chcemy zaprezentować się od jak najlepszej strony.

Na informatyce kontynuowaliśmy rozwiązywanie zadań w programie Baltie.
 To warto przeczytać - “Mikołajek i inne chłopaki”
(29-05-2014)

Na dzisiejszych zajęciach przeanalizowaliśmy i ponownie rozwiązaliśmy zadania, które rozwiązywaliśmy 20 maja w ramach Testu Kompetencji Trzecioklasisty OBUT 2014.

Z zakresu edukacji polonistycznej przeczytaliśmy i omówiliśmy tekst “Lekarze”. Wyjaśniliśmy co to jest “humor słowny” i “humor sytuacyjny” W tekście podkreśliliśmy fragmenty będące humorem słownym i sytuacyjnym. W ćwiczeniach zapisaliśmy imiona i przezwiska głównych bohaterów opowiadania. Przypomnieliśmy sobie cechy sprawozdania, a następnie uzupełniliśmy sprawozdanie z pobytu lekarza w szkole Mikołajka. Na podstawie przeczytanego w podręczniku tekstu uzupełniliśmy także dziennik Ananiasza.

Na kolejnej lekcji przypomnieliśmy sobie czym są wyrazy bliskoznaczne. W słownikach szukaliśmy podanych w ćwiczeniu wyrazów i zastępowaliśmy je wyrazami bliskoznacznymi.

Na języku angielskim powtarzaliśmy poznane słownictwo i struktury z całego rozdziału poprzez program quizlet.com.  Dodatkowo poznaliśmy nowe słówka, na których będziemy pracować jutro, czytając teksty o latających maszynach. Ćwiczenia, na których pracowaliśmy można znaleźć tutaj: http://quizlet.com/43072596/things-we-do-flash-cards/

 To warto przeczytać
(28-05-2014)
Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od sprawdzenia pracy domowej: mówiliśmy o swoich ulubionych książkach, przedstawiliśmy ich autorów oraz zachęciliśmy innych do przeczytania ów książek.
Na kolejnych zajęciach przeczytaliśmy i omówiliśmy fragmenty książki „Mały książę”. Przedstawiliśmy głównych bohaterów, wyjaśniliśmy znaczenie kilku wybranych cytatów.  Rozmawialiśmy także o niezwykłej wartości jaką jest przyjaźń. Następnie fragment „Małego księcia” przeczytaliśmy ponownie z podziałem na role. Przypomnieliśmy sobie wiadomości o dialogu, a następnie uzupełniliśmy w ćwiczeniach dialog lisa i księcia. Wyjaśniliśmy powiedzenie: „Co to znaczy oswoić drugiego człowieka”.
Na matematyce odczytywaliśmy i rysowaliśmy diagramy.
Na informatyce powtórzyliśmy tabliczkę mnożenia wykonując zadania na czas na www.matzoo.pl.
Na języku angielskim przypomnieliśmy sobie użycie i budowę czasu Present Continuous. Rozwiązaliśmy też zadania utrwalające przygotowane na handoutach. 
 Dzień Mamy
(27-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia wyglądały zupełnie inaczej niż dotychczas. Od samego rana szykowaliśmy się do popołudniowego Dnia mamy: dekorowaliśmy namiot na naszym podwórku, robiliśmy babeczki dla mam, przygotowywaliśmy zabawy i niezbędne do tego rekwizyty oraz zrobiliśmy próbę generalną przed występem.

Poranną informatykę rozpoczęliśmy od krótkiego treningu tabliczki mnożenia na czas, a w głównej części zajęć ćwiczyliśmy programowanie z czarodziejem Baltie. Dziś skupiliśmy się na liczeniu przedmiotów na ekranie. Ćwiczyliśmy tym samym stosowanie pętli for, instrukcji warunkowej if oraz zmiennych globalnych.

Na języku angielskim utrwalaliśmy zdobytą wiedzę rozwiązując rozmaite zadania w naszych zeszytach ćwiczeń. Zapisywaliśmy przykłady na tablicy, czytaliśmy teksty i pracowaliśmy nad rozumieniem tekstu słuchanego.

Na języku rosyjskim wykonaliśmy ćwiczenia mające na celu utrwalenie alfabetu, ćwiczyliśmy  czytanie, pisanie i mówienie.

Po południu odbył się długo oczekiwany Dzień Mamy. Po częśc oficjalnej: piosenkach i wierszykach przygotowanych specjalnie dla naszych kochanych mam, rozdaniu prezentów, wszyscy ze smakiem zajadali się babeczkami, owocami i lodami. Później nadszedł czas na zabawy dzieci z mamami. Tańczyliśmy na gazetach, urządziliśmy drużynową bitwę na papierowe kulki, bawiliśmy się chustą animacyjną. Na koniec sprawdziliśmy swój refleks oraz szybkość poprzez zabawy z krzesełkami - “Karetę” i “Zoo”. Na koniec każda mama otrzymała Certyfikat i tytuł “SUPER MAMY”. Wszyscy bawili się rewelacyjnie. Cieszymy się, że ten czas mogliśmy spędzić ze swoimi mamami, które, miejmy nadzieję, że poczuły się w tym dniu wyjątkowo. 
 
Więcej zdjęćWywiad z pisarzem
(26-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od omówienia i poprawy dyktanda. Wypisaliśmy wszystkie trudności ortograficzne, w których zrobiliśmy błędy i omówiliśmy zasadę ich pisowni.

Na kolejnych zajęciach przeczytaliśmy w naszych podręcznikach wywiad z panem Tomaszem  Trojanowskim - autorem książek dla dzieci. Następnie ułożyliśmy notatkę o pisarzu, którą zapisaliśmy w ćwiczeniach. Naszym kolejnym zadaniem było ułożenie pytań do wywiadu z autorem naszej ulubionej książki.

Na trzeciej lekcji dowiedzieliśmy się czym jest recenzja i jej  cechy charakterystyczne zapisaliśmy w zeszycie. Przeczytaliśmy także recenzję książki t. Trojanowskiego “Kocie historie”, a także zamieszczone w naszym podręczniku fragmenty ów opowieści. Wykonaliśmy również zadania w ćwiczeniach - pisaliśmy rysopis głównych bohaterów “Kocich historii” i narysowaliśmy ich portrety.

Na godzinie wychowawczej przygotowywaliśmy się do występu z okazji Dnia Matki.

Na języku angielskim powtórzyliśmy nazwy poznanych czynności w formie Continuous, czytaliśmy i analizowaliśmy ostatnią historyjkę obrazkową i tradycyjnie jak co tydzień napisaliśmy krótkie dyktando.

Na języku rosyjskim wykonywaliśmy w  podręczniku ćwiczenia utrwalajace alfabet.

Na informatyce ćwiczyliśmy tabliczkę mnożenia na portalu www.matzoo.pl. Dziś skupiliśmy się na rozwiązywaniu przykładów na czas. Pod koniec zajęć pracowaliśmy w dowolnie wybranym programie.
 W bibliotece
(23-05-2014)

Dziś postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś więcej na temat pracy bibliotekarza i  biblioteki.  Udaliśmy się zatem do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pani Bibliotekarka opowiedziała nam o swojej pracy, zasadach klasyfikowania książek i wypożyczania ich. Mogliśmy  skorzystać z czytelni, aby poczytać wyszukane przez siebie książki i czasopisma. Poznaliśmy  także zasady korzystania z katalogu on- line. Zajrzeliśmy również do czytelni dla dorosłych, gdzie znajdują się zbiory audiobooków. To była niezwykła wizyta. Mamy nadzieję, że już nie długo znów tam zawitamy, już  jako zapisani czytelnicy.

Po powrocie do szkoły podsumowaliśmy zdobyte w bibliotece informacje. Wypełniliśmy zadania w ćwiczeniach, wyjaśniliśmy pojęcia: “sygnatura”, “karta czytelnicza”, “rewers”. Z rozsypanki wyrazowej ułożyliśmy tytuły książek i ich autorów. Przypomnieliśmy sobie jednocześnie zasady pisowni wyrazów z “ż” i “rz”.

Na kolejnych zajęciach powtórzyliśmy sobie wiadomości o przysłówku i wykonaliśmy zadania w naszych ćwiczeniach ortograficznych.

Na matematyce odczytywaliśmy i zaznaczaliśmy  wartości temperatur na termometrach. Rozwiązywaliśmy także zadania tekstowe, wyszukiwaliśmy dane  z historyjki “Podróże Pana Romana”, które wpisywaliśmy do tabeli.

Na języku angielskim podsumowywaliśmy tydzień ciężkiej pracy.  Ćwiczyliśmy wymowę  dźwięku /iŋ/. Poznaliśmy tez nowy rzeczownik łabędzie (swans). Wysłuchaliśmy tez ostatniej historyjki z bohaterami naszego podręcznika w rolach głównych. Rozwiązaliśmy też szereg zadań utrwalających.  

Na zajęciach teatralnych przygotowywaliśmy się do zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Mamy.

Na informatyce tworzyliśmy laurkę na Dzień Mamy w programie Photoshop.
 Sprawdzam swoją wiedzę
(22-05-2014)

Na dzisiejszych zajęciach edukacyjnych odbył się sprawdzian. Z zakresu edukacji polonistyczno - przyrodniczej musieliśmy wykazać się umiejętnościami czytania tekstu ze zrozumieniem, znajomością zasad ortograficznych, wyróżniania poszczególnych części mowy, składania rozsypanek wyrazowych, znajomością numerów alarmowych oraz umiejętnością pisania zdań na temat ochrony środowiska. Z zakresu edukacji matematycznej musieliśmy rozwiązać zadania dotyczące zapisywania godzin na zegarze, obliczania liczb drucyfrowych w pamięci, rozwiązywania zadań z treścią, obliczania obwodu figur geometrycznych, zapisywania słownie dat, rozróżniania ulic prostopadłych i równoległych na mapie, mnożenia i dzielenia liczb, dokonywania obliczeń kalendarzowych.

Na kolejnych zajęciach przygotowywaliśmy się do Dnia Matki: uczyliśmy się piosenek, wierszyków i dokończyliśmy nasz prezent - niespodziankę dla naszych kochanych mam.

Na języku angielskim utrwalaliśmy materiał z całego rozdziału poświęconego nazwom czynności. Przeszliśmy na stronę www.quizlet.com, aby tam zmierzyć się z zadaniami: http://quizlet.com/43072596/things-we-do-flash-cards/

Na informatyce udaliśmy się do ogrodu Pana Karola Pruskiego na kolejne zajęcia z cyklu “Warsztaty fotografii cyfrowej”. Dziś robiliśmy zdjęcia w plenerze. Nauczyliśmy się jak korzystać z dostępnego oświetlenia naturalnego i jak zmieniać oświetlenie przy pomocy specjalnych narzędzi. Poznaliśmy również obiektyw do fotografowania z bliskiej odległości. Na koniec kliknęliśmy kilka ujęć okolicznych widoków. Więcej zdjęć pod poniższym linkiem.
 
Więcej zdjęćPowtórka przed sprawdzianem
(21-05-2014)

Na dzisiejszych zajęciach dokonaliśmy powtórzenia dotychczas poznanych wiadomości przygotowując się do jutrzejszego sprawdzianu. Przypomnieliśmy sobie zasady pisowni wyrazów z “ó”, “rz” wykonując zadania w ćwiczeniach oraz zgadując jaka zasada pasuje do wyrazu podanego przez Panią. Do tekstu wpisaliśmy także litery z odpowiednią trudnością ortograficzną. Wyróżnialiśmy w zdaniach poszczególne części mowy oraz powtórzyliśmy numery alarmowe oraz ustalaliśmy, gdzie dzwonimy w różnych sytuacjach. Rozmawialiśmy o tym, jak my możemy chronić środowisko.

Na kolejnych zajęciach rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto czytać książki. Zredagowaliśmy krótką notatkę, którą zanotowaliśmy w ćwiczeniach. Na podstawie testu “Jak powstaje książka” wypisaliśmy nazwy zawodów związanych z powstaniem książki. Dokonaliśmy także korekty tekstu, w którym ukryły się drobne błędy.

Kolejną lekcję poprowadziła dziś Zuzia Kłosowska, która wraz ze swoim chomikiem syryjskim Klarą wprowadziła nas w niezwykły świat chomiczków i opowiadała o zwyczajach i zachowaniach tych niezwykłych gryzoni.

Na pracy samodzielnej wykonywaliśmy niespodzianki dla naszych mam z okazji zbliżającego się ich święta. Niestety niestety nie możemy zdradzić co to takiego….Wszystkim mamom pozostaje troszkę cierpliwie poczekać.

Na języku angielskim po przypomnieniu sobie zasad pisania pocztówki sami próbowaliśmy napisać najpierw wspólną a potem indywidualnie w zeszytach. W końcu practice makes perfect!

Na informatyce kończyliśmy rozpoczęte wczoraj laurki w edytorze tekstu Word i rozpoczęliśmy tworzenie kolejnej laurki, tym razem w programie graficznym Paint lub Photoshop.
 Jak powstaje książka?
(20-05-2014)

Na dzisiejszych zajęciach dowiedzieliśmy się, jak powstaje książka. Obejrzeliśmy prezentację mutlimedialną pt. “Droga książki od autora do czytelnika”. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy min: kim jest wydawca, czym zajmują się redaktorzy tekstów, co to jest introligatornia, na czym polega korekta tekstu, czym zajmują się graficy i na czym polega składanie książek. Okazuje się , że  od napisania książki przez pisarza do tego byśmy mogli my ją przeczytać jest długa droga, nad którą pracuje sztab ludzi. Przeczytaliśmy także informacje w naszych podręcznikach i na ich podstawie wykonaliśmy zadania w ćwiczeniach. Dzieliliśmy książki zgodnie z ich tematyką, a następnie określaliśmy do jakich gatunków należą poszczególne tytuły. Przypomnieliśmy sobie jednocześnie zasady pisowni wielką literą.

Na zajęciach z  edukacji matematycznej odbyło się Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT) czyli test, na którym musieliśmy wykazać się wiedzą z zakresu  liczenia oraz logicznego, matematycznego myślenia.

Na języku angielskim po przesłuchaniu ze znajomości piosenki, przeszliśmy do analizy ciekawej pocztówki. Czytaliśmy tekst, odpowiadaliśmy na pytania i poznaliśmy zasady pisania pocztówki.

Na języku rosyjskim czytaliśmy i przepisywaliśmy  tekst na oceny, a także robiliśmy ćwiczenia powtórzeniowe przed zbliżającym się dyktandem.

Na informatyce rozpoczęliśmy pracę w programie Word nad laurką dla naszych mam z okazji ich święta. Przy okazji tego projektu poznaliśmy kilka nowych funkcji: obramowanie strony, gradientowe tło strony, znak wodny, wykorzystanie kształtów jako pól tekstowych.
 Książka i jej historia
(19-05-2014)

Na dzisiejszych zajęciach dowiedzieliśmy się, jak powstawały książki przed wynalezieniem druku. Rozmawialiśmy także o naszych ulubionych książkach. Wykonaliśmy także okładkę do książki, jaką moglibyśmy w przyszłości napisać. Przeczytaliśmy i omówiliśmy wiersz “Czytelniczka”. Przeczytaliśmy również fragmenty książki napisanej przez Filipa Kisiołka “Moje takie i owakie”, za którą Filip zobył II miejsce w Powiatowym Konkursie pt. “Wydajemy własną książkę”. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy naszemu koledze :)

Na matematyce odczytywaliśmy temperaturę na termometrach oraz dokonywaliśmy porównań temperatur między różnymi miastami Europy i Polski.

Na godzinie wychowawczej uczyliśmy się piosenek i wierszy z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

Na języku angielskim w dalszym ciągu rozmawialiśmy o poznanych nazwach czynności. Wykonaliśmy szereg zadań utrwalających i powtarzaliśmy jeszcze piosenkę, którą jutro będziemy zaliczać na ocenę.

Na języku rosyjskim ćwiczyliśmy czytanie, pisanie i mówienie, wykonując ćwiczenia w podręczniku .

Na informatyce mogliśmy pracować w dowolnie wybranym programie. Dzięki takim zajęciom pracujemy w programie, który najbardziej lubimy, a jednocześnie możemy dać wyraz naszej kreatywności.
 Historia pisma
(16-05-2014)

Zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowy na temat początków piśmiennictwa dowiedzieliśmy się , że pierwsze litery były rysunkami. Najprostsze piktogramy przedstawiały zwierzęta , ludzi , narzędzia i oznaczały dosłownie to, co przedstawiały. Nie trzeba było znajomości języka ludzi,  którzy napisy wykonali, aby zrozumieć przekazywana przez nich informacje. Oglądaliśmy różne znaki pisma między innymi znaki chińskie, japońskie oraz rosyjskie, zapoznaliśmy się z alfabetem Braille’a i Moerse’a , podzieleni na dwie grupy staraliśmy się zapisać swoje imiona na kartkach za pomocą poznanych alfabetów. Wspólnie czytaliśmy tekst o historii pisma i w zeszycie zredagowaliśmy notatkę która zawierała wszystkie najistotniejsze informacje. Każdy z nas dostał czystą kartkę papieru  i wymyślał własne znaki pisma , zapisaliśmy w ten sposób  jedno zdanie. Zadania matematyczne które wykonaliśmy w naszych kartach pracy polegały sumowaniu cyfr poznanymi sposobami również powtórzyliśmy sobie nazewnictwo liczb w poznanych algorytmach i zabawiliśmy się w wymyślanie i rozwiązywanie zadań typu :podaj iloczyn liczby 7 i 7, od sumy liczby 36 i 74 odejmij 15 itp.Na języku angielskim utrwalaliśmy poznane słownictwo i struktury poprzez zadania w naszych podręcznikach. Ćwiczyliśmy też piosenkę, z której znajomości będziemy odpytywani w poniedziałek.

Na zajęciach teatralnych przygotowywaliśmy się do zbliżającego się Dnia Mamy. Niestety więcej zdradzić nie możemy, bo to nasza słodka tajemnica.
 W świecie mitów - “syzyfowa praca”
(15-05-2014)

Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy mit o Syzyfie. Wyjaśniliśmy wyrażenia “syzyfowa praca” oraz poznaliśmy inne związki frazeologiczne zaczerpnięte z mitologii. W ćwiczeniach uzupelniliśmy tekst informacjami o Syzyfie i opisaliśmy zajęcia, które można nazwać “syzyfową pracą”.

Na kolejnej lekcji rozszyfrowywaliśmy zakodowane słowa zawierające trudności ortograficzne. Wyjaśniliśmy ich pisownię i utrwaliliśmy je układając i zapisując z nimi zdania.

Na matematyce rozwiązywaliśmy zadania tekstowe kształtując czytanie poleceń ze zrozumieniem oraz obliczanie działań w pamięci.

Na języku angielskim powtarzaliśmy materiał dzięki ćwiczeniom online na stronach internetowych ourdiscoverysiland.com oraz http://quizlet.com/43072596/things-we-do-flash-cards/

Na informatyce śmignęliśmy sobie do studia fotograficznego naszego dobrego znajomego, pana Karola Pruskiego. Dziś pan Karol opowiedział nam o specyfice pracy z lampą błyskową i z lampami studyjnymi. Mogliśmy również kolejno wcielać się w artystę fotografika i ustawiać modeli (pozostałych uczniów z klasy) do zdjęcia, a następnie wykadrować odpowiednio fotografowaną scenę i wreszcie cyknąć fotkę. To były pouczające i jednocześnie bardzo rozrywkowe warsztaty.
 W świecie mitów - “Pięta Achillesa”
(14-05-2014)

Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy mit o “Pięcie Achillesa”. Dowiedzieliśmy się co oznacza związek frazeologiczny “pięta Achillesa”. Na kartkach narysowaliśmy swoje podobizny i wypisaliśmy swoje mocne i słabe strony. Rozmawialiśmy o swoich “piętach Achillesa” i jak sobie z nimi radzić. W ćwiczeniach zapisaliśmy kim był Achilles i co było jego słabą stroną.

Na matematyce rozwiązywaliśmy zadania z treścią z zakresu dodawania i odejmowania w pamięci do 100.

Na języku angielskim utrwalaliśmy poznane słownictwo. Poznaliśmy nową piosenkę oraz przypomnieliśmy sobie wyrazy: skakanie (jumping), chodzenie (walking), bieganie (running), pływanie (swimming). Wykonaliśmy też szereg zadań utrwalających.

Na informatyce poznawaliśmy możliwości arkusza kalkulacyjnego. Dziś skupiliśmy się na odwoływaniu się do komórek z innego arkusza. Ćwiczyliśmy wpisywanie odpowiednich formuł i kopiowanie ich do sąsiednich komórek.
 
Więcej zdjęć“Przygody Odyseusza”
(13-05-2014)

Na dzisiejszych zajęciach omawialiśmy przeczytaną lekturę o przygodach Odyseusza. Wykonaliśmy również zadania z kart pracy: rozwiązaliśmy krzyżówkę, wyjaśniliśmy i zapisaliśmy pojęcie mitologia,  określaliśmy cechy charakteru Odyseusza, łączyliśmy niezwykłe wydarzenia z konkretną wyspą, na której miały one miejsce, omówiliśmy klątwę Polifema i jej skutki dla Odysa oraz jego towarzyszy. Opisaliśmy i narysowaliśmy Skyllę - strasznego potwora, który pożerał przepływających obok niej żeglarzy. Na koniec zajęć wykonaliśmy krótki test sprawdzający naszą wiedzę o przeczytanej lekturze.

Na  języku angielskim w dalszym ciągu krążyliśmy wokół tematu związanego z wykonywanymi czynnościami. Poznaliśmy nową rymowankę i wykonaliśmy zadania utrwalające.

Na języku rosyjskim ćwiczyliśmy pisownię poznanych rosyjskich liter, wykonując ćwiczenia i łamigłówki językowe w podręczniku.

Na informatyce przypomnieliśmy sobie zasady korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Tym razem korzystaliśmy z arkuszy dostępnych na Dysku Google’a. Stworzyliśmy nowy dokument, w którym zapiszemy obecności na lekcjach w tym tygodniu. Nasz dokument składa się z kilku arkuszy. Pierwszy to lista uczniów, a kolejne to dni tygodnia. Dziś udało nam się również wpisać nazwiska i imiona uczniów z naszej klasy i przesortować je tak, żeby były ułożone w kolejności alfabetycznej.
 W świecie mitów - “Puszka Pandory”
(12-05-2014)

Zajęcia rozpoczęliśmy bardzo nietypowo. Odwiedziła nas Pani Monika Złoch oraz Zafira - długowłosa jamniczka. To właśnie o niej i jej krewniakach Jagódka prowadziła zajęcia. Zdjęcia z tego wydarzenia możecie obejrzeć w naszej majowej galerii.

Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy pojęcia: mit, mitologia. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną na temat mitów greckich: obejrzeliśmy zdjęcia, obrazy przedstawiające starożytną Grecję, bogów greckich oraz postacie z mitologii. Poznaliśmy mit “Puszka Pandory” i nauczyliśmy się piosenki o tym samym tutule. juz niebawem będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć nasze wykonanie na profilu facebook`owym naszej szkoły.

Na plastyce wykonaliśmy ilustracje do poznanego mitu.

Na lekcji rosyjskiego pogratulowaliśmy oczywiście raz jeszcze wspaniałym artystom, którzy brali udział w konkursie piosenki rosyjskiej :) następnie wykonaliśmy kilka ćwiczeń w podręczniku, które udoskonaliły nasze czytanie, pisanie i mówienie. Dowiedzieliśmy się również w jaki sposób język rosyjski pomaga nam w polskiej ortografii.

Na informatyce zrobiliśmy jedno zadanko w programie Baltie, poćwiczyliśmy stosowanie pętli for i instrukcji warunkowej if. W drugiej części zajęć pracowaliśmy w dowolnym programie.
 
Więcej zdjęćW świecie legend - “Bazyliszek”
(08-05-2014)

Czwartkowy poranek rozpoczęliśmy od recytacji wiersza J. Tuwima “Dwa wiatry”. Niektórzy nauczyli się go wręcz śpiewająco. Wykonanie interpretacji wiersza w rytmach reggae Kacpra, Samuela i  chórku klasowego możecie podziwiać na naszym profilu na facebooku.

Po powrocie z MOK - u z próby do jutrzejszego występu na I Mazowieckim Przeglądzie Tanecznym zasiedliśmy w naszych ławkach. Poznaliśmy dziś legendę o “Bazyliszku”. Odpowiadaliśmy na zadane przez Panią pytania zakreślając w tekście odpowiednie fragmenty. W zeszytach wypisaliśmy głównych bohaterów oraz ich cechy charakterystyczne.

Na kolejnych zajęciach poznaliśmy cechy sprawozdania.  W ćwiczeniach uzupełnilismy sprawozdanie z pokonania Bazyliszka. Zapisaliśmy także rady Mędrca, jak pokonać Bazyliszka oraz ponumerowaliśmy zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń w legendzie.

Na języku angielskim powtarzaliśmy materiał dzięki ćwiczeniom online na stronach internetowych ourdiscoverysiland.com oraz http://quizlet.com/39981125/fruit-and-veg-flash-cards/ .

Na informatyce kontynuowaliśmy trening programowania z czarodziejem Baltie.
 Omówienie Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty - j. polski
(07-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia poświęciliśmy na omówieniu i powtórnym rozwiązaniu zadań z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z zakresu języka polskiego. Skupiliśmy się na omówieniu błędów w naszych opowiadaniach.

Wyjaśniliśmy także pisownie wyrazów: “trzymać”, “powstrzymać”, “zatrzymać”, “utrzymać”. Z podanymi trudnościami ułożyliśmy krótkie opowiadanie.

Na języku angielskim napisaliśmy sprawdzian naszej wiedzy z ostatniego rozdziału związanego z żywnością.  Po teście tradycyjnie uzupełniliśmy słowniczek w naszych zeszytach ćwiczeń.

Na informatyce mieliśmy kolejne zajęcia z cyklu warsztatów fotografii cyfrowej. Dziś kontynuowaliśmy cyfrową obróbkę portretu. Wprowadzaliśmy drobny retusz w obrębie twarzy i dodawaliśmy nowe tło. W tym drugim przypadku przypomnieliśmy sobie korzystanie z narzędzia magic wand (różdżka) oraz poznaliśmy narzędzie gradient.
 W świecie legend - “Legenda o złotej kaczce”
(06-05-2014)

Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy “Legendę o złotej kaczce”. Omówiliśmy jej treść, ustaliliśmy i zapisaliśmy w zeszytach kolejność wydarzeń. Wyjaśniliśmy pojęcie “morał” i odszukaliśmy go w poznanej legendzie i zapisaliśmy w zeszytach ćwiczeń. W ćwiczeniach również uzupełniliśmy tabelę: zapisaliśmy co kupił szewczyk i ile wydał pieniędzy.

Na matematyce otrzymaliśmy nasze Sprawdziany Kompetencji Trzecioklasisty i analizowaliśmy wszystkie zadania. Jutro będziemy analizować zadania z zakresu edukacji polonistycznej.

Na jęz. angielskim odbyło się powtórzenie i utrwalenie wszystkich słówek, zwrotów i struktur, które poznaliśmy w ostatnim rozdziale. Rozwiązując liczne zadania przygotowywaliśmy się do jutrzejszego sprawdzianu.

Na języku rosyjskim poznaliśmy nowe litery z Rozdziału 7 naszego podręcznika, zrobiliśmy kilka ćwiczeń utrwalających w zeszycie i w podręczniku.

Na informatyce ćwiczyliśmy programowanie z czarodziejem Baltie. Dziś zmierzyliśmy się z trudnym zadaniem, w którym musieliśmy stosować pętlę for, instrukcje warunkowe if, oraz zmienne. Zaczęliśmy od ustawienia pętli, która pozwoliła nam na przeszukanie całego ekranu w poszukiwaniu pewnego przedmiotu. Natrafiając na dany przedmiot, instrukcja warunkowa przenosiła naszego czarodzieja w to miejsce i czarowała brakujące przedmioty.
 W maju, jak w gaju
(05-05-2014)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od napisania dyktanda wykorzystując poznane zasady ortograficzne.

Na kolejnych zajęciach poznaliśmy i wyjaśnialiśmy przysłowia związane z majem.. Rozmawialiśmy także o zmianach zachodzących w przyrodzie w maju. W naszych Kalendarzach przykleiliśmy ilustracje przedstawiające majową pogodę, uzupełniliśmy kartę miesięczną, podpisaliśmy dany dzień przypadającym mu dniem tygodnia. Poznaliśmy najważniejsze majowe wydarzenia, które również zaznaczyliśmy w naszych Kalendarzach.

Na matematyce dodawaliśmy i odejmowaliśmy w pamięci w zakresie 100 rozwiązując różnego typu zadania.

Na plastyce ilustrowaliśmy wybrane majowe przysłowia.

Na języku angielskim odbyło się powtórzenie materiału z całego rozdziału 8 dotyczącego jedzenia. Tym samym przygotowywaliśmy się do środowego testu. Wysłuchaliśmy dialogów, czytaliśmy teksty i przewietrzyliśmy słówka w naszych głowach.

Na języku rosyjskim ćwiczyliśmy czytanie krótkiego tekstu, pisanie, wykonaliśmy ćwiczenia utrwalające poznane litery.

Na informatyce spotkaliśmy się po raz kolejny z fotografikiem, panem Karolem Pruskim. Dziś tematem zajęć był portret, wykonanie zdjęcia i edycja w komputerze, w programie Photoshop. Poznaliśmy kilka technik usuwania drobnych niedoskonałości naszej cery. Poprawialiśmy również jasność, natężenie barw oraz inne efekty.
 W świecie legend - “Legenda o warszawskiej syrence”
(30-04-2014)

Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy na temat mitów i legend. Poznaliśmy podstawowe różnice między nimi, które zapisaliśmy w zeszycie. W naszym podręczniku przeczytaliśmy “Legendę o warszawskiej syrence”. W zeszycie zapisaliśmy plan wydarzeń legendy w formie równoważników zdań. W ćwiczeniach zapisaliśmy opis syrenki oraz plan jej porwania. Poznaliśmy także herb Warszawy oraz herby innych miast Polski. Na koniec wspólnie zredagowaliśmy opowieść o syrence.

Na matematyce dodawaliśmy i odejmowaliśmy liczby oraz dokonywaliśmy ich porównania.

Na koniec dnia wykonaliśmy parę pamiątkowy zdjęć :) Zapraszamy do naszej galerii :)

Na jęz. angielskim rozmawialiśmy na temat żywności w różnych krajach. Ćwiczyliśmy i rozwijaliśmy umiejętności językowe. Czytaliśmy interesujące teksty i rozwiązywaliśmy zadania z nimi związane.

Na informatyce pracowaliśmy w programie Baltie. Dziś dla odmiany tworzyliśmy własne, autorskie programy. Część z nas połączyła się w zespoły dwuosobowe i wspólnie tworzyliśmy programy.
 
Więcej zdjęćMatematyczne zabawy
(29-04-2014)

Zajęcia rozpoczęliśmy od wykonania zadań matematycznych w naszych ćwiczeniach: dokonywaliśmy obliczeń zegarowych uzupełniając opowiadanie Ali o jej niezwykle pechowym dniu, dodawaliśmy i odejmowaliśmy liczby w zakresie 100, porównywaliśmy liczby oraz uzupełnialiśmy ciągi liczbowe. Poznaliśmy także mającą już 3000 lat chińską grę “Tangram”, która polega na ułożeniu określonej figury składającej się z 7 figur geometrycznych (5 trójkątów: 2 małych, 2 dużych i 1 średniego, 1 kwadratu oraz  1 równoległoboku.) Naszym zadaniem było ułożenie kotka, które jak się okazało nie należało do najłatwiejszych. Jednak ogromnej burzy mózgów i wielu próbach daliśmy radę. :)

Z zakresu edukacji polonistycznej przypomnieliśmy sobie wiadomości o przysłówku i wykonaliśmy zadania w ćwiczeniach.

Na języku angielskim w  dalszym ciągu pracowaliśmy nad tekstem związanym z piramidą żywieniową. Odpowiadaliśmy na pytania do tekstu i rozwiązywaliśmy utrwalające ćwiczenia.

Na języku rosyjskim ćwiczyliśmy czytanie, pisanie i mówienie w oparciu o materiał w podręczniku. A Oto lista utworów, które 12 maja będą prezentować nasi mali artyści, życzę przyjemych ćwiczeń:

http://www.youtube.com/watch?v=_ApORkEt66k

1.       „Antoszka”

http://www.youtube.com/watch?v=XcqbUjDiFNg&list=PLWpOyumNuVE-ECuQoOykQuFPyTnnLOOwL

„Antoszka” Karaoke

http://www.youtube.com/watch?v=V9pXI4ZVD70

2.        „Człowiek jest dobry”

http://www.youtube.com/watch?v=wo2sSyFMuh8&list=RDj5DTV0n7dvI

3.      „Przyjaźń”

http://www.youtube.com/watch?v=OhydY6z4vAc  

„Przyjaźń”  karaoke

http://www.youtube.com/watch?v=AvryJ4JN3qU&list=RDj5DTV0n7dvI

4.       „Wielkie pranie” Masza

http://www.youtube.com/watch?v=jHbFEelbh2Y

5.      „Jaki wspaniały dzień”

http://www.youtube.com/watch?v=gAtLph8L3Yk

„Jaki wspaniały dzień” karaoke


Na informatyce kontynuowaliśmy rozwiązywanie zadań z nowego konkursu dostępnego na platformie www.baltie.net.
 Burze, grzmoty i pioruny
(28-04-2014)

Zajęcia rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu edukacyjnego przedstawiającego burzę z piorunami i mówiącego o tym, jak powstaje to zjawisko. Rozmawialiśmy  o odpowiednim zachowaniu się, gdy szaleje burzy, są grzmoty i pioruny. Dowiedzieliśmy się do czego służy i jak działa piorunochron. Następnie przeczytaliśmy i omówiliśmy wiersz L. J. Kerna “Był sobie raz piorunochron”. W wierszu zaznaczyliśmy wyrazy oraz zwroty obrazujące uczucia, jakie przeżywał główny bohater.

Na kolejnej lekcji przypomnieliśmy sobie zasady pisowni wyrazów z “ch”. Wypisaliśmy z poznanego wiersza wyrazy z “ch” i ułożyliśmy z nimi opowiadanie. Powtórzyliśmy także wiadomości dotyczące liczebników i wykonaliśmy zadania w ćwiczeniach.

Na godzinie wychowawczej obejrzeliśmy film edukacyjny o tym, jak zachować się w górach podczas burzy oraz co zrobić w przypadku porażenia kogoś piorunem.

Na języku angielskim zajęcia miały charakter edukacji przyrodniczej. Rozmawialiśmy o zdrowym sposobie odżywiania się i piramidzie żywieniowej. Poznaliśmy nowe słówka: zdrowy (healthy), niezdrowy (unhealthy), tłuszcze (fats), cukier (sugar), nabiał (dairy), białko (protein), owoce (fruit), warzywa (vegetables) oraz ziarna (grains).Wykonaliśmy też zadania w naszych podręcznikach i zeszytach ćwiczeń.

Na informatyce ćwiczyliśmy programowanie z czarodziejem Baltie w nowym konkursie Baltie TIK?-TAK! 2014. Zadania dostępne są na serwerze konkursowym www.baltie.net.

Na języku rosyjskim ćwiczyliśmy twierdzące i przeczące  odpowiedzi na pytania, utrwaliliśmy samogłoski jotowane, robiliśmy ćwiczenia w podręczniku.
 Dwa wiatry
(25-04-2014)
Piątkowe zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowa na temat wiatru: dowiedzieliśmy się jak powstaje i jakie są jego rodzaje. Następnie przeczytaliśmy i omówiliśmy wiersza: „Dwa wiatry” oraz „Piotruś i Powietrze” i wykonaliśmy zadania w ćwiczeniach: podkreśliliśmy w wierszach czasowniki, wyrazy z „rz”, do których dopasowywaliśmy odpowiednią zasadę ortograficzną, napisaliśmy także zdania opisujące co robiły wiatry w wierszu „Dwa wiatry”. Rozpoczęliśmy uczyć się na pamięć ów wiersza, ponieważ już 8 maja będziemy recytować go na ocenę.
Na matematyce kreśliliśmy odcinki i łamane według podanych wartości liczbowych oraz rozwiązywaliśmy zadania tekstowe.
Na języku angielskim rozwijaliśmy umiejętności komunikacyjne prowadząc rozmowy w parach, zapoznaliśmy się także z historyjką w naszych podręcznikach. Wykonaliśmy też szereg zadań utrwalających.
Na zajęciach teatralnych rozwijaliśmy nasze zdolności dykcyjne podczas pracy na tekście.  Dzięki ćwiczeniom ruchowym, pracowaliśmy nad swobodą wyrazu i poszerzaliśmy wyobraźnię. 
 Poprzednie   Następne
do góry
 

©2011 -