Biuro Podróży World of People

Historia

Historia jak wiecie to nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologi lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).

Starożytne cywilizacje

Dokładne ramy czasowe tego okresu nie są ściśle określone. Tradycyjnie za początek starożytności uznaje się powstanie cywilizacji opartej na przekazie pisemnym (czyli schyłek IV tysiąclecia p.n.e., kiedy to Sumerowie zaczęli stosować pismo klinowe), dla wcześniejszych dziejów rezerwując termin prehistoria. Nie ma daty końcowej, która zadowoliłaby wszystkich zainteresowanych tematem. Zwykle związana jest z upadkiem bądź poważnymi przemianami cesarstwa rzymskiego(ale do tego na stronie o rzymie :D).


A to fajny lineczek. Jak lina, która prowadzi do szczęścia Kliknij tu myszką, o ile ją nakarmiłeś

A oto są pingwiny Które się pokóciły Ukarała je mamusia I jeden się aż zsiusiał

EGIPT

MEZOPOTAMIA

GRECJA

RZYM