Plan od 9.10.2017 z drobnymi ulepszeniami.

W godzinach, na których są kółka zainteresowań przewidziane są również zajęcia świetlicowe.

Dzień Gl Czas 1 2 3 4 5 6 7
Pn 1 8.10 - 8.55 EW, PM KPLAS, KMUZ EW, PM KPLAS, KMUZ EW, PM KPLAS, KMUZ EW, PM, MW KPLAS, KMUZ, KPROG EW, PM, MW KPLAS, KMUZ, KPROG EW, PM, MW KPLAS, KMUZ, KPROG EW, PM, MW KPLAS, KMUZ, KPROG
2 9.10 - 9.55 EK EW MW INF AP EW PM MUZ ST POL AW MAT AW MAT
3 10.00 - 10.45 EK EW EF EW AP EW AW MAT PM MUZ PM MUZ ST POL
4 10.50 - 11.35 EK EW EF EW AP EW EW GW MW GW MW GW ST GW
5 11.55 - 12.40 JD WF EF EW SO ANG MW INF AW MAT ST POL PM MUZ
6 12.45 - 13.30 JD WF SO ANG AP EW ST POL MW INF MS ANG MS ANG
7 13.50 - 14.35 MW INF EF EW AP EW AP-G REL MS ANG AW DMAT ST POL
8 14.40 - 15.25 EK ANG EF EW JD WF MS ANG MW ROB MW ROB AP-G REL
9 15.40 - 16.25 EK EW AP-G REL MW INF ST, JD DZIEN, KLATL ST, JD DZIEN, KLATL ST, JD DZIEN, KLATL ST, JD DZIEN, KLATL
Wt 1 8.10 - 8.55 EK ANG SO ANG JD WF AW MAT JM TECH JM TECH AP-G REL
2 9.10 - 9.55 EK EW JD WF SO ANG JM TECH AP-G REL AP-G REL GS CHEM
3 10.00 - 10.45 AP-G REL JD WF AP EW ST POL IZ NIEM IZ NIEM KZ HIST
4 10.50 - 11.35 EK EW EF EW AP EW KZ HIST AW MAT ST POL IZ NIEM
5 11.55 - 12.40 EK EW EF EW IZ, WM NIEM, ROS IZ, WM NIEM, ROS ST POL MS ANG MS ANG
6 12.45 - 13.30 IZ, WM NIEM, ROS IZ, WM NIEM, ROS AP EW MS ANG JD WF JD WF JD WF
7 13.50 - 14.35 EK EW EF EW AP EW NK PRZR MS ANG MW INF MW INF
8 14.40 - 15.25 EK EW EF EW AP EW AW MAT NK PRZR NK PRZR ST POL
9 15.40 - 16.25 MW, WM, AK KPROG, KROS, KTAN MW, WM, AK KPROG, KROS, KTAN MW, WM, AK KPROG, KROS, KTAN AK KTAN AK KTAN NK PRZR ST POL
Śr 1 8.10 - 8.55 EK EW SO ANG AP-G REL MW KPROG MW KPROG MW KPROG KG FIZ
2 9.10 - 9.55 AP-G REL EF EW SO ANG JD WF AW MAT MW INF MW INF
3 10.00 - 10.45 EK EW EF EW AP EW ST POL JD WF JD WF JD WF
4 10.50 - 11.35 EK EW JD WF AP EW NK PRZR KA HIST AW MAT AW MAT
5 11.55 - 12.40 EK ANG EF EW JD WF AW MAT KA HIST ST POL NK GEO
6 12.45 - 13.30 EK EW EF EW JD WF MW INF NK PRZR NK PRZR ST POL
7 13.50 - 14.35 EK EW EF EW AP EW MS ANG ST POL KA HIST NK BIOL
8 14.40 - 15.25 JD WF EF EW AP EW ST POL MS ANG KA HIST NK BIOL
9 15.40 - 16.25 MW, AW, JD KPROG, KLOG, KLATL MW, AW, JD KPROG, KLOG, KLATL MW, AW, JD KPROG, KLOG, KLATL JD KLATL JD KLATL MS ANG MS ANG
Cz 1 8.10 - 8.55 EK EW EF EW AP EW AW MAT ST POL MW INF MW INF
2 9.10 - 9.55 EK EW EF EW AP EW JD WF ST POL AW MAT AW MAT
3 10.00 - 10.45 EK ANG MW INF AP EW JD WF IZ NIEM IZ NIEM KG FIZ
4 10.50 - 11.35 EK EW EF EW AP EW KZ HIST AW MAT ST POL IZ NIEM
5 11.55 - 12.40 EK EW SO ANG IZ, WM NIEM, ROS IZ, WM NIEM, ROS MW INF NK PRZR KZ HIST
6 12.45 - 13.30 IZ, WM NIEM, ROS IZ, WM NIEM, ROS SO ANG NK PRZR MS ANG ST POL KZ HIST
7 13.50 - 14.35 EK EW EF EW MW INF MS ANG AP-G REL AP-G REL NK GEO
8 14.40 - 15.25 MW INF EF EW AP-G REL ST POL NK PRZR MS ANG MS ANG
9 15.40 - 16.25 WM, AK KROS, KTAN WM, AK KROS, KTAN WM, AK KROS, KTAN ST, NK, AK DZIEN, KPRZR, KTAN ST, NK, AK DZIEN, KPRZR, KTAN ST, NK, AK DZIEN, KPRZR, KTAN ST, AK, NK DZIEN, KTAN, KPRZR
Pt 1 8.10 - 8.55 JD WF EF EW AP EW AP-G REL MS ANG AW MAT AW MAT
2 9.10 - 9.55 EK EW AP-G REL AP EW MW INF ST POL AW MAT AW MAT
3 10.00 - 10.45 EK EW JD WF AP EW AW MAT EW PLST EW PLST GS CHEM
4 10.50 - 11.35 EK ANG EF EW MW INF JD WF EW PLST EW PLST ST POL
5 11.55 - 12.40 MW INF EF EW AP EW EW PLST JD WF JD WF JD WF
6 12.45 - 13.30 EK EW EF EW AP EW EW PLST JD WF JD WF JD WF
7 13.50 - 14.35 EK EW SO ANG AP EW ST POL MW INF MS ANG MS ANG
8 14.40 - 15.25 EK EW MW INF SO ANG MS ANG AW MAT ST POL EW PLST
9 15.40 - 16.25 MW, AW, EW KRT, KLOG, KPLAS EW, MW, AW KPLAS, KRT, KLOG EW, MW, AW KPLAS, KRT, KLOG EW, MW KPLAS, KRT EW, MW KPLAS, KRT EW, MW KPLAS, KRT EW, MW KPLAS, KRT


do góry
 

©2011 -