Plan od 1 października 2018
Dzień Gl Czas 1 2 3 4 5 6 7 8
Pn 1 8.10 - 8.55 KP ew EK ew EF ew MW inf APG rel PS mat MS pol SM ang
2 9.10 - 9.55 MW inf EK ew EF ew PM muz DJ wf MS pol PS mat SM ang
3 10.00 - 10.45 KP ew EK ew DJ wf MW ang PM muz MS pol PS mat AW mat
4 10.50 - 11.35 KP ang EK ang MW ang DJ gw PS gw PS gw MS gw MS gw
5 11.55 - 12.40 KP ew EK ew EF ew AT pol MW ang PM muz DJ wf DJ wf
6 12.45 - 13.30 KP ew EK ew EF ew DJ wf PS mat MW inf PM muz MS pol
7 14.00 - 14.45 KP ew APG rel EF ew AW mat MS pol DJ wf MW inf MW inf
8 14.50 - 15.35 LB ita DJ wf MW inf AT swiet AT swiet AT swiet APG rel APG rel
9 15.45 - 16.30
Wt 1 8.10 - 8.55 KP ew EK ew APG rel KA hist MW ang D-J tech PS mat GS chem
2 9.10 - 9.55 KP ew APG rel MW ang D-J tech KA hist PS mat GS chem AW mat
3 10.00 - 10.45 APG rel EK ew EF ew MW ang D-J tech KA hist MS pol IZ niem
4 10.50 - 11.35 DJ wf EK ew EF ew APG rel MW inf IZ niem IZ niem KA wos
5 11.55 - 12.40 KP ew KK, IZ ros, niem IZ, KK niem, ros DJ wf PS mat MS pol MW inf MW inf
6 12.45 - 13.30 KP ew EK ew EF ew IZ, KK niem, ros IZ, KK niem, ros MS pol DJ wf DJ wf
7 14.00 - 14.45 KP ew EK ang EF ew MG przr MS pol DJ wf SM ang KZ hist
8 14.50 - 15.35 KP ang DJ wf EF ew AT pol MG biol SM ang KZ hist MS pol
9 15.45 - 16.30
śr 1 8.10 - 8.55 DJ wf EK ew EF ew MW ang IL geo APG rel SM ang GK fiz
2 9.10 - 9.55 APG rel EK ew EF ew MW ang PS mat SM ang GK fiz IL geo
3 10.00 - 10.45 KP ew EK ew MW ang DJ wf PS mat SM ang IL geo MS pol
4 10.50 - 11.35 KP ew EK ang MW ang AT pol MS pol DJ wf IL geo SM ang
5 11.55 - 12.40 KP ang DJ wf EF ew AT pol MS pol PS mat MW inf MW inf
6 12.45 - 13.30 KP ew MW inf EF ew AW mat MG biol PS mat DJ wf DJ wf
7 14.00 - 14.45 KP ew EK ew DJ wf AW mat MW inf MG przr MS pol KA wos
8 14.50 - 15.35 KP ew EK ew EF ew KA hist DJ wf MW inf MG biol AW mat
9 15.45 - 16.30
Cz 1 8.10 - 8.55 KP ew EK ew EF ew MW ang DJ wf MS pol PS mat GS chem
2 9.10 - 9.55 KP ew EK ew EF ew AW mat MW ang MS pol GS chem IZ niem
3 10.00 - 10.45 DJ wf EK ang EF ew AW mat MW ang IZ niem IZ niem MS pol
4 10.50 - 11.35 KP ew KK, IZ ros, niem IZ, KK niem, ros DJ wf PS mat MW inf GK fiz AW mat
5 11.55 - 12.40 KP ew EK ew MW inf IZ, KK niem, ros IZ, KK niem, ros DJ wf MS pol GK fiz
6 12.45 - 13.30 KP ang DJ wf EF ew MW inf MS pol SM ang APG rel APG rel
7 14.00 - 14.45 MW inf EK ew DJ wf AT pol APG rel PS mat KZ hist SM ang
8 14.50 - 15.35 LB ita MW inf APG rel AT swiet AT swiet AT swiet SM ang KZ hist
9 15.45 - 16.30
Pt 1 8.10 - 8.55 KP ew MW inf EF ew MO plast PS mat APG rel MS pol KB edb
2 9.10 - 9.55 KP ew EK ew EF ew MO plast MW ang PS mat MS pol AW mat
3 10.00 - 10.45 KP ew EK ew EF ew MG przr MW inf MO plast PS mat AW mat
4 10.50 - 11.35 KP ang EK ang MW ang MG przr MS pol MO plast DJ wf DJ wf
5 11.55 - 12.40 MW inf EK ew EF ew AT pol DJ wf MG przr SM ang MS pol
6 12.45 - 13.30 KP ew EK ew EF ew MW inf MO plast MG przr SM ang MS pol
7 14.00 - 14.45 KP ew EK ew DJ wf AW mat MO plast KA hist MG biol SM ang
8 14.50 - 15.35 DJ wf EK ew MW inf APG rel KA hist SM ang MO plast MG biol
9 15.45 - 16.30
do góry
 

©2011 -