Dlaczego my

Strona w ciągłej rozbudowie.
Nowych argumentów za wyborem Akademii przybywa z każdym dniem:).

Spis treści poniżej opisanych:

Ocenianie kształtujące

Naszym pragnieniem i celem jest tworzenie w Akademii warunków sprzyjających efektywnemu uczeniu się. Inspiracji szukamy w systemach edukacji państw, w których uczniowie osiągaja wysokie wyniki, np. z fińskiego systemu edukacji oraz z wyników badań dotyczących efektywności uczenia się.

Duży wpływ na funkcjonowanie naszej szkoły mają wyniki badań Johna Hattiego, profesora Uniwersytetu Melbourne w Australii, który przez 15 lat analizował badania naukowe z zakresu edukacji, jakie pojawiały się w różnych krajach świata - ponad 800 metaanaliz i 50 tysięcy mniejszych badań. Efektem badań było wyłonienie czynników wpływających w największym stopniu na wyniki w nauce:

Czynniki wpływające na wyniki w nauceWyniki (barometr wpływu)
Samoocena 1,44
Ocena kształtująca 0,90
Informacja zwrotna (feedback) 0,73
Relacje nauczycieluczeń 0,72
Nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów 0,61
Cele będące wyzwaniem 0,56
Wpływ rówieśników 0,53
Zaangażowanie rodziców 0,51
Uczenie się w małych grupach 0,49
Motywacja 0,48

Dlatego też, jednym z filarów w procesie nauczania w Akademii jest stosowanie oceniania kształtującego, nazywane też ocenianiem pomagającym się uczyć".

Multimedialne nauczanie

Korzystanie z multimediów w nauczaniu, nie tylko zwiększa atrakcyjność zajęć, ale przede wszystkim sprawia, że pewne treści są przyswajane dużo szybciej. W Akademii korzystamy z G Suite - zestawu narzędzi do pracy w chmurze oraz Office 365 dla edukacji

Nasi uczniowie już od pierwszej klasy otrzymują dostęp do szeregu narzędzi powiązanych z kontem Google:

Dzięki tym aplikacjom uczniowie mogą pracować w chmurze w róznych zespołach. Nauczyciele, którzy również posiadają konta Google, mogą oceniać pracę uczniów na bieżąco poprzez informacje zwrotne zostawiane w postaci komentarzy.

Komputery, laptopy oraz urządzenia przenośne wykorzystywane są na wszystkich przedmiotach. Korzystamy z wielu serwisów do nauki. Najczęściej wykorzystywanymi portalami są:Język angielski

Umiejętność posługiwania się jezykiem angielskim jest niewątpliwie jedną z najbardziej pożądanych umiejętności w jakie szkoła może wyposażyć swoich uczniów. W Akademii staramy się aby nauczanie tego języka obcego było na możliwie najwyższym poziomie.
W tym celu wprowadziliśmy szereg ilościowych i jakościowych ulepszeń:

Informatyka i programowanie

Informatyka to obok języka angielskiego drugi z filarów edukacji w Akademii. Ilość zajęć informatyki jest znacznie zwiększona. Zamiast jednej godziny tygodniowo nasi uczniowie maja 3 godziny oraz dodatkowe dwie godziny w postaci zajęć dodatkowych.

Takie zwiększenie liczby godzin pozwala nie tylko bardzo dobrze utrwalić treści podstawy programowej ale również znacznie wykroczyć poza jej ramy

Od początku istnienia Akademii głównym składnikiem lekcji informatyki było programowanie, którego nauczamy już od klasy "0".

Podstawowymi narzędziem do programowanie jest środowisko Baltie 3. Pozwala ono rozpoczynać przygodę z programowaniem już w wieku 4-5 lat i kontynuować ją aż do końca szkoły podstawowej oraz w późniejszych latach nauki. Programowanie z czarodziejem Baltie jest przystępne dla uczniów ze względu na graficzną formę ale jednocześnie bardzo zbliżone do tekstowych języków programowania

Programowanie z Baltie wiąże się z udziałem naszych uczniów w dwóch międzynarodowych konkursach programistycznych. Od poczatku istnienia Akademii nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w dwóch międzynarodowych konkursach dla młodych programistów: Baltie oraz Creative Baltie. Są to konkursy, w ktorych liczba uczestników przekracza często 10 000 i są to uczniowie szczególnie uzdolnieni w dziedzinie programowania. Tym bardziej znaczące są wyniki naszych uczniów.

Oto garść wyników w wyżej wymienionych konkursach:

Creative Baltie 2017 - finał w czeskim Brnie

Klasy 1-3
Klasy 4-6
Klasy 7 i 2-3 gimnazjum

Creative Baltie 2016 - final w czeskim Brnie

Klasy 1-3
Klasy 4-6
W ósemce najlepszych zawodników w kategorii klas 1-3 znalazło się czworo uczniów naszej szkoły.

Creative Baltie 2015 - finał w czeski Brnie

Klasy 1-3
 • Katarzyna Ch. - 2
 • Nina A. - 3
Klasy 4-6
 • Mikołaj B. - 2
 • Piotr P. - 3

Baltie 2017 - finał w kilku placówkach w 3 krajach (m.in. w Akademii)

Klasy 1-3
 • Wiktoria S. - 18/2193
 • Rafał W. - 21/2193
 • Aniela W. - 24/2193
 • Cyprian W. - 81/2193
Klasy 4-6
 • Piotr P. - 7/7931
 • Antoni W. - 63/7931
 • Zuzanna W. - 97/7931
 • Katarzyna Ch. - 103/7931
 • Samuel L. - 135/7931
 • Amelia K. - 151/7931
 • Maciej S. - 166/7931
 • Rafał K. - 216/7931
Po ukośniku podana jest całkowita liczba uczestników konkursu w danej kategorii.

Baltie 2016 - finał w Ząbkach pod Warszawą

 • Piotr P. - 11
W konkursie wzięło udział 6812 uczniów z 3 krajów.

Baltie 2015 - finał w Warszawie

Klasy 1-3
 • Mikołaj B. - 4
 • Katarzyna Ch. - 6
 • Maciej Sz. - 10
 • Amelia K. - 12
 • Mikołaj G. - 20
 • Michał K. - 28
 • Nadia A. - 51
Klasy 4-6
 • Piotr P. - 44
 • Antoni W. - 144
W konkursie wzięło udział 9223 uczniów z 4 krajów.

Baltie 2014 - finał w Rzeszowie

Klasy 1-3
 • Mikołaj B. - 3
 • Piotr P. - 9
W konkursie wzięło udział 11653 uczniów z 4 krajów.

Baltie 2013 - finał w Krakowie

 • Mikołaj B. - 13
 • Antoni W. - finalista niezklasyfikowany
W konkursie wzięło udział 3547 uczniów z 4 krajów.

Już od 5-6 klasy zaczynamy naukę programowania w języku C++. Bazujemy na programach nauczania i zadaniach dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych. Poznajemy również JavaScript z Khan Academy oraz C# z Baltie 4.

Od niedawna, do zajęć z informatyki wkroczyły roboty. Na zajęciach robotyki również trenujemy programowanie. Początki to praca z graficznym językiem programowania opartym na Scratchu a dla bardziej zaawansowanych język C++ dla Arduino.

Już od 4 klasy tworzymy strony internetowe w HTML i CSS. Strony te są tworzone w całości w edytorach podobnych do zwykłago notatnika. Oto kilka przykładów stron stworzonych przez naszych uczniów:

Ale nie tylko programowaniem informatyka w Akademii stoi. Na zajeciach korzystamy z wielu płatnych i darmowych narzędzi do:

 • tworzenia animacji
 • tworzenia klipów i filmów
 • obróbki grafiki
 • edycji dźwięku
 • tworzenia prezentacji
 • pracy w arkuszu kalkulacyjnym
 • pracy w chmurze

Staramy się korzystać z najnowszych rozwiązań i trendów. Na przykład tradycyjne prezentacje zastępujemy rozwiązaniami typu Prezi czy PowToon.

Zajęcia sportowe

Trzecim filarem Akademii są właśnie zajęcia sportowe. Liczba godzin wychowania fizycznego wynosi 4 godziny tygodniowo już od klasy 1 (ramowy paln nauczania przewiduje tu 3 godziny tygodniowo). Wszystkie klasy mają wf z nauczycielem specjalistą.

Staramy się maksymalnie urozmaicać zajęcia wf-u. Odbywają się one:

 • w sali gimnastycznej z matami
 • na boisku wielofunkcyjnym
 • na lodowisku
 • na basenie
 • w terenie

Oprócz zajęć wychowania fizycznego, prowadzimy dodatkowe zajęcia sportowe w postaci kół zainteresowań. Są to:

 • taniec
 • lekkoatletyka
 • karate

Oprócz lekcji wf i kół sportowych ważnym czynnikiem w wychowaniu fizycznym naszych podopiecznych są aktywne przerwy. Każda przerwa to okazja do gry w tenisa stołowego, treningu akrobatyki na matach rozłożonych na korytarzu, a długie przerwy to możliwość wejścia na salę gimnastyczną lub na szkolne boisko.

Nauczanie dwujęzyczne

Nowatorskie programy nauczania dwujęzycznego już od najmłodszych klas.
Więcej informacji wkrótce

Aktywne przerwy

Maty na korytarzu do akrobatyki, tenis stołowy co przerwa i wyjścia na boisko na długich przerwach to tylko nieliczne przykłady aktywnego spędznia przerw.
Więcej informacji wkrótce

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Więcej informacji wkrótce

Drugi język obcy już od klasy 1

Więcej informacji wkrótce

Projekty międzynarodowe z wolontariuszami z całego świata

Więcej informacji wkrótce

Sukcesy w konkursach

Już od najmłodszych klas zachęcamy uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych i interdyscyplinarnych. Start w konkursie może być świetną okazją do pobudzenia motywacji, rozwijania uzdolnień i zainteresowań a często do poznawania nowych miejsc i osób gdyż niektóre konkursy bądź ich etapy odbywają się w innych szkołach lub uczelniach na terenie całego kraju.
Część konkursów traktujemy jako zewnętrzne narzędzia sprawdzające jak dobrze nasi uczniówie opanowali treści podstawy programowej. Wówczas w konkursie startują wszyscy lub zdecydowana większość uczniów danej klasy.

Oto lista konkursów, w których bierzemy udział:

 • OLIMPUSEK - ogólnopolski konkurs z języka angielskiego
 • OLIMPUSEK - ogólnopolski konkurs z wiedzy zintegrowanej
 • "EDI" - ogólnopolskie ponkursy przedmiotowe
 • "BALTIE" - indywidualny międzynarodowy konkurs programowanie
 • "CREATIVE BALTIE" - międzynarodowy twórczy konkurs programistyczny
 • Ogólnopolska Olimpiada Zadań Logicznych
 • DYKTANDO (nie tylko) DLA MISTRZÓW
 • ZUCH - ogólnopolski konkurs z wiedzy zintegrowanej
 • ZUCH - ogólnopolski konkurs z języka angielskiego
 • Ogólnopolski Konkurs ALFIK MATEMATYCZNY
 • Ogólnopolski Konkurs ALFIK HUMANISTYCZNY
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II

To tylko część konkursów. Lista ta jest w trakcie uzupełniania. Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki poświęconej sukcesom naszych uczniów

Inspirujące wycieczki

Więcej informacji wkrótce

Posiłki przygotowywane we własnej kuchni

Więcej informacji wkrótce

Wspólny relaks po lekcjach

 • pyjama party
 • noc programowania
 • nocne podchody
 • filmowe wieczory z nocowaniem
 • weekendowe gry terenowe

... to tylko kilka pomysłów na wspólne spędzenie czasu po lekcjach na terenie szkoły. Każda inicjatywa uczniów lub nauczycieli jest mile widziana.
Więcej informacji wkrótce

do góry
 

©2011 -