Rekrutacja

Oferta programowa zerówki na rok szkolny 2017/2018
TRWA NABÓR
 
 
Created with Padlet
 
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.04.2017 r. rozpoczyna się
NABÓR DO KLASY I
dla dzieci obecnie uczęszczających do innych placówek przedszkolnych.
 
 
 • Dziecko możne zapisać jedynie jego rodzic przez FORMULARZ dostępny na naszej stronie www.akademiaprymusa.edu.pl w zakładce REKRUTACJA.
 • Dzieci są przyjmowane w kolejności zgłoszeń. W klasie pierwszej przewidujemy 16 miejsc.
 • Po dniu 03.04.2017r. dzieci z naszej zerówki nie będą miały przywileju pierwszeństwa zapisu do klasy pierwszej.
 • Po potwierdzeniu dostępności miejsca w klasie pierwszej, rodzic dziecka z listy rezerwowej, będzie zobowiązany do wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto szkoły: 48 1020 1185 0000 4102 0195 4395 w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
 • Potwierdzenie zapisu można uzyskać w sekretariacie szkoły.
 • Brak wpisowego, mimo wysłania formularza zgłoszeniowego, oznacza usunięcie dziecka z listy kandydatów, po uprzednim poinformowaniu rodziców o tym fakcie przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku rezygnacji z miejsca w klasie pierwszej, wpisowe nie będzie zwracane rodzicom.
 
Zgodnie ze zmienionymi przepisami, dzieci urodzone w 2010 roku mają obowiązek od września 2017 roku rozpocząć naukę w klasie pierwszej (jako siedmiolatki), natomiast dzieci z rocznika 2011 (jako sześciolatki) mogą, ale nie muszą pójść do pierwszej klasy – o tym czy nadal pozostaną w zerówce decydować będą rodzice.
 
W przyszłym roku szkolnym 2017/2018 będziemy prowadzić:
 • zerówkę dla dzieci z roczników 2011 i 2012 (grupa mieszana lub dwie odrębne)
 • klasę pierwszą dla dzieci z roczników 2010 i 2011 (klasa mieszana)
 


-------////////--------//////////--------////////-------
 
W roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy następujące oddziały:
 1. KLASA 0 - 4 wolne miejsc
 2. KLASA I - 3 wolne miejsc
 3. KLASA II – trwa nabór uzupełniający, 1 wolne miejsce
 4. KLASA III – trwa nabór uzupełniający, 3 wolne miejsca
 5. KLASA IV – trwa nabór uzupełniający, 3 wolne miejsca
 6. KLASA V - trwa nabór uzupełniający, 4 wolne miejsca
 7. KLASA VI - trwa nabór uzupełniający, 5 wolnych miejsc
 
Realizujemy:
 • bardzo wysoki poziom edukacji, znacznie wykraczający poza podstawę programową z zastosowaniem IT
 • w zerówkach zajęcia “EDU+” ułatwiające późniejszy start w szkole
 • nauczanie dwujęzyczne metodą “echa” na wybranych przedmiotach
Oferujemy bogaty blok zajęć dodatkowych:
 • język angielski (5 lekcji tygodniowo)
 • zajęcia komputerowe z elementami programowania (5 lekcji tygodniowo.)
 • zajęcia sportowe codziennie (wf, taniec, karate, gimnastyka korekcyjna, basen - od I klasy)
 • zajęcia artystyczne (muzyka, rytmika, plastyka, teatr)
Gwarantujemy:
 • małe grupy (12-16 dzieci)
 • opiekę doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli
 • twórczy pobyt w przyjaznym wnętrzu od 7.00 do 18.00
 • wszystkie zajęcia w cenie czesnego bez dodatkowych opłat
Organizujemy:
 • wycieczki po okolicy i wyjazdowe,
 • uroczystości okolicznościowe i bale,
 • happeningi, pikniki, zawody, konkursy

Jeśli nie jesteście Państwo do końca przekonani do naszej oferty, a chcielibyście sprawdzić w czym lepsza jest nasza szkoła od innych placówek, to zapraszamy na PRÓBNY DZIEŃ W AKADEMII. Jednorazowy pobyt dziecka w szkole jest bezpłatny. Termin należy uzgodnić bezpośrednio z dyrekcją szkoły.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Zgłoszenia kandydatów do starszych klas przyjmujemy:

 
 
do góry
 

©2011 -