Komunikaty

RODO w Akademii Prymusa
(03-06-2018)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW

AKADEMII PRYMUSA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. LEONARDA DA VINCI W SOCHACZEWIE

/Sochaczew, 25 maja 2018r./

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO/ Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci uczęszczającego/cych do naszej placówki, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

 

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Akademia Prymusa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci z siedzibą w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, reprezentowana przez dyrektora Panią Agnieszkę Więcek, tel. 730-130-930, tel.665-348-384, info@akademiaprymusa.edu.plsekretariat@akademiaprymusa.edu.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 1. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
 2. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
 3. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej i fb szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
 4. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy).
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie odmowa podpisania umowy, odmowa realizacji umowy z powodu braku możliwości wpisania ucznia do Księgi Ewidencji Uczniów szkoły lub odmowa wydania dokumentów.
 2. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt. 3a będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Urząd Gminy Miasta Sochaczew /Miejski Zespół Ekonomiczno– Administracyjny/, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.
 3. Podanie danych, o których mowa w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze szkoły przez osobę inną niż rodzice/prawni opiekunowie. Zachowują moc wszystkie zgody wyrażone pisemnie do tej pory przez rodzica/prawnego opiekuna, stanowiące integralną część obowiązujacej umowy na świadczenie usług edukacyjnych, chyba że rodzic/prawny opiekun postanowi inaczej.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 5. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia dodatkowe i inne.
 6. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki. Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
 7. Jeśli zajdzie taka potrzeba, podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych administratora lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np.zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, windykacja, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób odbierających dzieci ze szkoły narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Dyrektor szkoły

Agnieszka Więcek

Dodane przez: DyrektorRobotyka, logika, matematyka
(28-01-2018)

Nowa oferta dla uczniów spoza naszej szkoły :-)
TRWA NABÓR DO WSZYSTKICH GRUP WARSZTATOWYCH!!!
Ilość miejsc ograniczona ze względu na kameralność grup :-) 
GWARANTUJEMY WYSOKI POZIOM PROWADZONYCH ZAJĘĆ I CIEKAWĄ TEMATYKĘ KAŻDEGO SPOTKANIA.

* W tytule maila należy wpisać nazwę warsztatów, np. MATEMATYKA, LOGIKA, ROBOTYKA.
* W treści maila należy podać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia i klasę, do której uczęszcza dziecko oraz nr telefonu do rodzica.
* W przypadku uczniów z klas IV - VII prosimy o podanie ocen śródrocznych z matematyki i informatyki :-)
* Przy zapisaniu więcej niż jednego dziecka z rodziny, oferujemy rabat w wysokości 10% na każde wybrane zajęcia.

Serdecznie zapraszamy :-)

Dodane przez: Mariusz WięcekTest
(26-01-2018)

Test

Dodane przez: MWZIMOWISKO 2018
(03-12-2017)
ZAPRASZAMY na zimowisko w Tatrach - obóz narciarski 2018!!!
Jesli nie umiesz jeszcze jeździć na nartach, to z pewnością Cię nauczymy :-)
ZAPISY tylko przez formularz: https://goo.gl/forms/ZZnVbhRIYDw7qTMo1
Dodane przez: Agnieszka WięcekKadra nauczycielska
(31-08-2017)
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
do grona naszych nauczycieli od września dołączy wielu specjalistów z dużym doświadczeniem i sukcesami w pracy z dziećmi. Kadra poszerzy się o metodyków, egzaminatorów, nauczycieli dwujęzycznych, pasjonatów i fachowców w wielu dziedzinach: dziennikarstwo, lekkoatletyka, ceramika, filozofia i inne. W okresie wakacji spotykaliśmy się z wieloma osobami i jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy dobrych wyborów. Prosimy śledzić zakładkę "kadra" - sukcesywnie będziemy wstawiać informacje o nowych nauczycielach.
W nowy rok szkolny ruszamy z nowymi pomysłami, tworzymy dla naszych uczniów przestrzeń nie tylko do nauki, ale również do rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Będzie to również rok jubileuszowy, pełen imprez i uroczystości związanych z 5-leciem szkoły.
Do zobaczenia w poniedziałek o godz. 11.00
Dodane przez: DyrektorRozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
(16-08-2017)
Dodane przez: DyrektorWarsztaty dziennikarskie i filmowe
(16-08-2017)
Dodane przez: DyrektorDzień Otwarty, 22 sierpnia 2017
(06-08-2017)
Zapisy dzieci na DZIEŃ OTWARTY w naszej szkole
TYLKO przez FORMULARZ:
https://goo.gl/forms/YrFogLgut7J6P4iD3
Dodane przez: DyrektorTreningi lekkoatletyczne
(06-08-2017)
Dodane przez: DyrektorAkademia Da Vinci
(17-07-2017)

Co mają ze sobą wspólnego czołg, auta i roboty obdarzone sztuczną inteligencją? Wszystkie te wynalazki 600 lat temu projektował Leonardo da Vinci, ponoć najbardziej utalentowany człowiek w dziejach świata!!! Na pewno najwszechstronniej utalentowany. Poza tym, że był genialnym malarzem, rzeźbiarzem, architektem, wynalazcą, był też filozofem i pisarzem. Pisał także bajki, które na język polski przetłumaczył Leopold Staff.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W naszych placówkach: Akademia Smyka i Akademia Prymusa, od kiedy tylko powstały - pierwsza z nich będzie wkrótce świętować dziesięciolecie, druga zaś pięciolecie - zawsze kładliśmy ogromny nacisk na WSZECHSTRONNY ROZWÓJ Naszych Smyków i Prymusów. Dla nas było i JEST PRIORYTETEM to, aby Młody Człowiek był wszechstronnie wykształcony, abyśmy My, jako nauczyciele, mogli towarzyszyć Mu w Jego rozwoju, wspierać Go i pokazywać różne możliwości samorealizacji...
I, jak to w życiu bywa, przyszedł czas na zmiany...
Ta zmiana to WYBÓR PATRONA naszych placówek 
Po ponad roku wielu rozmów i pomysłów naszych Uczniów, Rodziców i Nauczycieli, zdecydowaliśmy, że od 1 września 2017 przyjmiemy nazwę:
 A K A D E M I A  D A  V I N C I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Leonardo da Vinci, jeden z największych geniuszy wszech czasów, oprócz dzieł malarskich zostawił po sobie mnóstwo projektów technicznych. Wsporniki, dźwignie, śruby i zębatki, maszyny latające, roboty, konstrukcje napędzane wodą, katapulty, maszyny oblężnicze – wszystkie te wynalazki powstawały w głowie autora słynnej „Mona Lisy”.
Broń palna w czasach Leonarda była niesłychanie prymitywna. W powszechnym użyciu były wówczas tzw. zamki lontowe. Strzał następował, gdy tlący się lont został po naciśnięciu dźwigni opuszczony na panewkę, gdzie podpalał nasypany uprzednio proch. Opracowany przez Leonarda zamek kołowy pod względem zasady działania był zbliżony do współczesnych zapalniczek. Naciśnięcie spustu powodowało krzesanie wewnątrz zamka iskier odpalających ładunek prochu. Dzięki temu broń z zamkiem kołowym była ciągle gotowa do użytku, mniej wrażliwa na warunki pogodowe, a przy tym możliwa do obsługi jedną ręką, co umożliwiło stosowanie jej przez jeźdźców. Z pistoletów z zamkami kołowymi korzystała m.in. husaria.
Projekt machiny latającej napędzanej siłą mięśni człowieka również wyprzedzał swoją epokę. Nie chodzi tu o sam lot, ale o ideę. Choć Leonardo nie był pierwszym, który marzył o lataniu, to jeden z jego projektów wyraźnie się wyróżnia: nie usiłuje naśladować natury i budowy ptaka, ale przedstawia odpowiednik współczesnego śmigłowca.
Leonardo nie ograniczał się tylko do projektowania latających maszyn z mechanicznymi skrzydłami, zaprojektował także spadochron. Lotnik miał się go trzymać za pomocą rąk. Projekt został pomyślnie przetestowany 26 czerwca 2000 przez brytyjskiego skoczka spadochronowego, Adriana Nicholasa. Nicholas zgodnie z wskazówkami wynalazcy przypiął 187-funtowy spadochron w kształcie piramidy, wykonany z sosnowego drewna. Jednakże zamiast bawełnianego użył lnianego płótna. Ważąca 90 kg czasza była 40 razy większa od obecnie używanych. Skoczył z pokładu balonu z wysokości 10 000 stóp w Parku Narodowym Krugera w Południowej Afryce. Opadał łagodnie i na wysokości 2000 stóp otworzył nowoczesny spadochron, by wylądować.
Wpadł również na pomysł lekkiej lotni. Projekt powstał w latach 1478-80. Skrzydła były rozpięte na siatkowym szkielecie. Ogon był rozpostarty wachlarzowo jak u ptaka. Leonardo przedstawił także mechanizm poruszający skrzydłami za pomocą uchwytu, którym operuje pilot. Rysunek projektu został niedawno zrealizowany przez brytyjskie towarzystwo sportów lotniczych. Próba lotu została pomyślnie przeprowadzona przez światową mistrzynię lotniarstwa, Judy Leden.
Leonardo skonstruował również automobil napędzany mechanizmem zegarowym. Przypisuje się mu także wymyślenie roweru.
Leonardo używał często do produkcji farb minerałów, które wymagały zmielenia. Początkowo robili to jego uczniowie przy użyciu tłuczka w moździerzu. Później Leonardo wpadł na pomysł zmechanizowania. Wzorem maszyny do ucierania farb była tłoczarka oliwy. Mechanizm był napędzany siłą konia.
Wśród licznych projektów pojazdów, pojazd napędzany mechanizmem zegarowym, zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ Leonardo zastosował w nim kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Napęd przypominał mechanizm stosowany w zegarach – koła były napędzane przez dwie naciągane przed jazdą sprężyny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Śladami Leonarda da Vinci po Mediolanie…” to temat pierwszej zagranicznej wycieczki, jaką planujemy zorganizować z okazji JUBILEUSZU ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA  Rodziców, którzy mogą nam pomóc w organizacji wyjazdu, serdecznie zapraszamy do pomocy!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mistrz da Vinci przybył po raz pierwszy do Mediolanu w 1482 roku na zaproszenie księcia Ludwika Sforzy, który rządził tam, mimo że władza należała się ojcu naszej królowej Bony, żony Zygmunta Starego (notabene żyjącej właśnie w tym czasie). Początkowo Leonardo mieszkał u malarzy, braci Evangelisty i Ambrogia de Predis, prowadzących warsztat przy Porta Ticinese.
Z czasem artysta przeprowadził się na dwór Sforzów, gdzie miał możliwość rozwijania zdolności w różnych dziedzinach. Otrzymał tytuł nadwornego malarza i inżyniera. Początkowo da Vinci koncentrował się na posągu konnym z brązu i kopułach pałacu. Potem malował portret Cecylii Gallerani, "Dama z gronostajem" oraz obraz "Madonna w grocie". 
Oprócz zadań artystycznych podejmował się także innych, m.in. projektował studnie, urządzenia grzejne i pawilony ogrodowe. Utrzymywał kontakty z rzemieślnikami, aby dowiedzieć się jak najwięcej o budowie kanałów i wznoszeniu murów. Badał urządzenia systemu kanałów w otoczeniu miasta, konstruował machiny wojenne. Studiował podstawy mechaniki. Wymieniał się poglądami i pomysłami z artystami i uczonymi, uzyskując dzięki tym kontaktom wiele inspiracji.
Dzięki znajomości z architektem Donato Bramante rozwinął zdolność sztuki budowlanej. Razem z matematykiem Lucą Piaciolim studiował geometrię i w 1498 wykonywał ilustracje do jego książki zatytułowanej: "O boskiej proporcji". Samodzielnie zgłębiał język łaciński, aby móc studiować starożytne dzieła, uznawane wówczas za podstawę wiedzy.
W latach 1495–1498 Leonardo tworzył malowidło ścienne "Ostatnia Wieczerza" w refektarzu klasztoru przy kościele Santa Maria delle Grazie.
Niepewna sytuacja polityczna w Mediolanie skłoniła artystę do opuszczenia miasta w grudniu 1499. Powrócił doń w roku 1506. Był mile widzianym gościem na zamku, ale chcąc mieć więcej swobody, szukał kwatery na mieście. Po jakimś czasie się otworzył pracownię przy kościele Santa Babila przy ulicy Porta Orientale. Leonardo dopracowywał wówczas dzieła "Święta Anna Samotrzeć" i "Mona Lisa" oraz stworzył obraz "Leda z łabędziem". Ostatecznie opuścił Mediolan w 1513 roku, udając się do Rzymu.
Przed wejściem na tor wyścigów konnych znajduje się rzeźba konia wg projektu mistrza z Vinci. Nie zdołał on dokończyć swego dzieła, bo materiał, z którego było wykonywane, był potrzebny do celów militarnych. Zachowały się jednak rysunki, szkice, dlatego dziś można podziwiać konia, ale bez jeźdźcy, którym miał być założyciel rodu Sforzów - Francesco. Przygotowując się do wykonania tego dzieła, Leonardo prowadził studia przyrodnicze w stajniach mediolańskich, rysując konie najczystszej krwi oraz poddając analizie proporcje ich ciała. W 1493 r. został wystawiony na dziedzińcu zamku Sforzesco gipsowy model pomnika naturalnej wielkości. Wywoływał wielkie zainteresowanie i podziw współczesnych.

 
Dodane przez: Agnieszka WięcekPÓŁKOLONIE 2017
(21-06-2017)
 
 
1. Wyspa baśni i bajek’’  03-07.07.2017
W tym tygodniu rozpoczniemy wakacyjną podróż do krainy bajek i baśni. Poznamy różne postacie: Kopciuszka, Trzy Świnki, Królewnę Śnieżka, Śpiącą Królewnę i wiele innych. Smyki będą miały możliwość opowiedzenia swojej ulubionej bajki. Następnie na warsztatach pisarskich wcielimy się w rolę pisarza i autora bajki, którą wspólnie stworzymy dla rodziców. Udamy się również w podróż na zamek królewski, gdzie zagłębimy się w tajemnice bajek i baśni. To będzie niezapomniany czarodziejki tydzień, w którym wybierzemy się również do kina.
 
2. „Na wielkiej scenie”  10-14.07.2017
Podczas tego tygodnia będziemy odkrywali swoje teatralne talenty. W trakcie   warsztatów zapoznamy się ze sposobami pozbycia się tremy przed wejściem na scenę oraz różnymi trikami aktorskimi. Uczestnicy własnoręcznie wykonają różne lalki teatralne (kukiełki / pacynki), które wykorzystamy w przedstawieniach. Na koniec tygodnia wystawimy własne przedstawienie, na które już teraz serdecznie zapraszamy. W tym tygodniu także odwiedzi nas specjalny gość oraz wybierzemy się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie, aby tam, od kulis, odkryć teatralne tajemnice.
 
3. „Na tropikalnej wyspie” 17-21.07.2017
W tym tygodniu piraci zaplanują rejs po nieznanych wodach w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Zanim wyruszą, czeka ich wiele przygotowań: samodzielnie wykonamy stroje i akcesoria pirackie, odczytamy mapę prowadzącą do ukrytego skarbu, którym będzie skrzynia pełna… . Po dopłynięciu na tropikalną wyspę zamienimy się w jej mieszkańców - podczas warsztatów stworzymy własnoręczną biżuterię i stroje hawajskie. Czeka nas wiele egzotycznych gier i zabaw. Nauczymy się hawajskiego tańca, a na koniec z ananasem w ręku będziemy relaksować się na rajskiej plaży!  Na koniec tygodnia wybierzemy się w rejs statkiem  po rzece Wiśle w Wyszogrodzie.
 
4. „Ekologiczna Akademia Smyka” 24-28.07.2017
Natura, natura …. Tak rozpoczniemy nasz kolejny tydzień.
Poznamy zasady dbania o środowisko oraz dowiemy się co to ,,recykling’’. Spróbujemy zrobić coś z niczego, czyli nieużytecznym przedmiotom nadamy nowe życie. Wybierzemy się także w teren by posprzątać najniższą okolicę.  Odbędą się także warsztaty ogrodnicze, podczas których będziemy sadzić różnego rodzaju kwiaty i warzywa.
 
5. „Artystyczny zawrót głowy’’ 31.07-4.08.2017
Wszystkie artystyczne dusze będą miały okazję wykazać się i rozwinąć swoje talenty  dzięki pełnemu wrażeń i atrakcji tygodniowi artystycznemu. Rozbudzimy swoją wyobraźnię, puścimy w ruch paluszki, przy okazji świetnie się bawiąc. Będziemy wykonywać prace plastyczne przy użyciu różnych metod i materiałów: ołówek ,węgiel, pastele, akwarele oraz techniki mieszane. Warsztaty odbędą się pod opieką wykwalifikowanej nauczycielki plastyki oraz arteterapii. Na koniec tygodnia zaprosimy naszych bliskich na wernisaż, podczas którego zaprezentujemy wszystkie wykonane prace. Podczas tego tygodnia wybierzemy się do Galerii Figur Metalowych w Pruszkowie.
 
6. „,W zdrowym ciele zdrowy duch’’  07-11.08.2017
Ten tydzień rozpoczniemy od przypomnienia zasad dbania o higienę osobistą oraz zdrowego trybu życia. Dowiemy się jak ważne jest to, aby być aktywnym ruchowo i jak ważne jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Zorganizujemy wiele różnych zabaw ruchowych kształtujących naszą postawę i sylwetkę. Weźmiemy udział w wielu grach i zabawach zespołowych, będziemy doskonalić swoje umiejętności i poprawiać wyniki w różnych dziedzinach sportu.  Wszyscy uczestnicy będą brali udział w warsztatach tanecznych, warsztatach o zdrowym odżywianiu.  Na koniec tygodnia zorganizujemy zawody rowerowe oraz zaprosimy do naszego przedszkola specjalnych gości. Odbędzie się również trening z „Piłkarskimi Orłami”.
 
7. ,Mali naukowcy” 14-18.08.2017
W tym tygodniku wszyscy uczestnicy będą mieli okazję eksperymentować do woli! Każdego dnia odbędą się warsztaty, na których będziemy przeprowadzać efektowne doświadczenia, dzięki którym poznamy właściwości wody i innych cieczy, powietrza oraz różnych ciał stałych. Dzieci samodzielnie stworzą piasek kinetyczny, ciecz nieniutonowska, wulkan i kolorowe mydełka. Na zakończanie tygodnia wybierzemy się na zajęcia do „Juniora Odkrywcy”.
 
8. „Kulinarna podróż przez świat”  21-25.08.2017
Ten kolejny wspólny tydzień spędzimy na wyspie smaków z różnych stron świata. Poznamy smakołyki z kuchni włoskiej, chińskiej, egzotycznej, francuskiej i amerykańskiej. Będziemy kucharzami i samodzielnie przygotujemy potrawy, a także zamienimy się w małych cukierników. Utrwalimy przy tym zasady bezpieczeństwa i higieny w kuchni, a w trakcie degustacji przypomnimy zasady zachowania się przy stole. Będzie to bardzo pyszny tydzień, w którym wybierzemy się też do pizzerii.
 
Dodane przez: DyrektorWakacyjna akademia - półkolonie 2017
(21-06-2017)
REGULAMIN
1.       Organizatorem półkolonii jest Akademia Prymusa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Akademia Smyka Niepubliczne Przedszkole z siedzibą przy ul. Stadionowej 4 w Sochaczewie.
2.       Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci z Sochaczewa i okolic w wieku od 3 do 13 lat.
3.       Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz.15.00 /ewentualnie od 7.00 do 17.00 za dodatkową opłatą/.
4.       Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
5.       Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
·       spokojnego wypoczynku,
·       uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
·       korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
6.       Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
·       podporządkować się poleceniom wychowawców,
·       przestrzegać ramowego harmonogramu dnia i brać udział w realizacji programu półkolonii,
·       szanować mienie szkoły i innych uczestników półkolonii oraz pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są jego rodzice lub opiekunowie).
7.       Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe.
8.       Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
9.       Po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora o zapisaniu dziecka na wybrany turnus, najdalej na pięć dni przed rozpoczęciem tego turnusu (tj. do środy włącznie) rodzic ma obowiązek dokonać wpłaty za konkretny tydzień. Również do tego dnia włącznie, rodzic może zgłosić rezygnację dziecka z turnusu bez żadnych konsekwencji finansowych. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej na maila: info@akademiaprymusa.edu.pl
10.    W przypadku dokonania wpłaty po tym terminie, rodzic musi wysłać potwierdzenie wpłaty na maila: info@akademiaprymusa.edu.pl, aby dziecko nie zastało skreślone z listy uczestników.
11.    Jeśli rodzic zgłosi pisemną rezygnację dziecka z turnusu później niż na pięć dni przed jego rozpoczęciem (tj. od czwartku do niedzieli włącznie), a wcześniej dokonał wpłaty, wówczas otrzymuje zwrot 50% kwoty podstawowej za turnus.
12.    Jeśli rodzic zgłosi pisemną rezygnację dziecka z turnusu później niż na pięć dni przed jego rozpoczęciem (tj. od czwartku do niedzieli włącznie), a wcześniej nie dokonał wpłaty, wówczas jest zobowiązany do zapłaty 50% kwoty podstawowej za turnus.
13.    Jeśli rodzic nie dokonał wpłaty i/lub nie zgłosił pisemnej rezygnacji w odpowiednim terminie, to jest zobowiązany do zapłaty 100% kwoty podstawowej za turnus.
14.    W przypadku rezygnacji w trakcie trwania turnusu (tj. od poniedziałku do piątku) rodzic ponosi 100% opłaty za dany tydzień.
15.    Opłat należy dokonywać wg poniższych zasad:
·       150zł - pierwszy tydzień
·       120zł - drugi tydzień
·       100zł - trzeci tydzień
·       80zł -  czwarty tydzień i każdy kolejny
·       dodatkowy karnet godzinowy (5zł za każdą rozpoczętą godzinę od 7.00 do 9.00 i/lub od 15.00 do 17.00)
16.    Jeśli w wybranym turnusie zaplanowana jest wycieczka, to rodzic zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów (np. bilety, transport) – płatności należy dokonać gotówką w sekretariacie szkoły, po ustaleniu kosztów wycieczki w danym tygodniu (koszty zależne od ilosci uczestników danego turnusu).
17.    Dane do przelewu:           Akademia Prymusa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1
96-500 Sochaczew, ul. Stadionowa 4
Nr rachunku: 48 1020 1185 0000 4102 0195 4395
18.    W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, wybrany turnus + ilość dodatkowych godzin
19.    Za każdy turnus należy zapłacić oddzielnym przelewem.
20.    W przypadku kwestii spornych, organem właściwym do ich rozpatrywania jest Sąd Rejonowy w Sochaczewie.
 
Dodane przez: DyrektorMAJÓWKA - planszówkowy zawrót głowy
(28-04-2017)
OTO LINK DO FORMULARZA:
https://goo.gl/forms/zMEQkskCl1hZfOR03
W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci uczęszczające NIE TYLKO do Akademii Smyka i Prymusa, ale również DZIECI z INNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI powiatu sochaczewskiego - jesteśmy otwarci na SZEROKIE GRONO MŁODYCH ODBIORCÓW :-)
ZAPRASZAMY na Stadionową 4 do AKADEMII, w której DZIECKO jest ZAWSZE na PIERWSZYM MIEJSCU <3
 
 
Dodane przez: Agnieszka WięcekZmieniony plan zajęć dla klas 1-3 w dniach 19-21 kwietnia
(18-04-2017)
W związku z wyjazdem naszych nauczycieli (Marta Bystrońska - Figat, Wioletta Kośmider i Mariusz Więcek) na obóz językowy z uczniami klas 4-6, informujemy, że zmianie uległ plan lekcji w dniach 19-21 kwietnia.
Dodane przez: Agnieszka WięcekW oczekiwaniu na Wielkanoc...
(10-04-2017)
Zapisy tylko przez formularz:
https://goo.gl/forms/bvJkbyRceZdzr3IG2
Dodane przez: Agnieszka WięcekPomóż Alicji złapać zajączka
(02-04-2017)
 
Zapisy dzieci TYLKO przez formularz:

https://goo.gl/forms/PLQra4xsLjDIg2BH3
Poprzednie   Następne
do góry
 

©2011 -